Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əfəndiyeva Xuraman Qədir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəh.
Təvəllüdü 10.12.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

Ditiokarbamin, di-, tritiokarbonat turşularının efirləri və çevrilmə məhsullarının sintezi, aşqar kimi sürtkü yağlarında tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

57

 

21


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 26
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kimyəvi quruluş və yağlama xassələri arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirmək məqsədilə ksantogenat, ditiokarbamat və tritiokarbonat turşularının funksional qrupların təbiəti və molekuldakı yeri ilə fərqlənən çox müxtəlif törəmələri sintez edilmişdir;

Maddələrin məqsədyönlü sintezində tiokarbonat turşuları törəmələrinin bir sıra yeni alınma üsulları, o cümlədən, ksantogen turşularının  – a,b-doymamış turşulara və turşu efirlərinə birləşməsi, amin və karbonsulfidin akrilonitril, akril və malein turşuları efirlərinə birgə birləşməsi,  ditiokarbamatların heterotsiklik törəmələrinin alınması üsulları işlənib hazırlanmışdır;

Bu tədqiqatların davamı kimi  ТАД-10ИХП və ТАД-17ИХП transmissiya yağları, gəmi, teplovoz, sənaye və yüksək gücləndirilmiş avtotraktor dizelləri üçün М-14Г2,М-14Г, М-14Г2ЦС tipli motor yağlarının analoqları  hazırlanmışdır; hazırda di-, tritiokarbonat turşularının qliserinin dixlorhidrinləri ilə reaksiyasından alınan birləşmələrin sintezi və yağlayıcı aşqar kimi  tədqiqi üzrə elmi işlər aparılır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Cavadova H.Ə. Babaşlı A.Ə. Yusifzadə G.Q. Teplovoz, gəmi və sənaye dizelləri üçün motor yağı “Azərbaycan Neft Təsərüfatı jurnalı”. 2011.№ 3, səh.52-55.

2. Джавадова А.А., Эфендиева Х.К., Шамил-заде Т.И., Бабашлы А.А. Разработка новых смазочных композицийдля форсированных дизельных двигателей. Журнал«Нефтепереработка и нефтехимия» 2011, № 3, с.34-37.

3. Акчурина Т.Х., Эфендиева Х.К., Алиева М.Н., Гасанова А.М. Термическая стабильность эфиров ксантогеновых кислот. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия» 2012, №8, с.32-34.

4. Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Акчурина Т.Х., Новоторжина Н.Н., Сафарова М.Р. Синтез производных дитиокарбаминовых кислот. Journal of Qafqaz, 2015, Volume 3, № 1, pp. 71-75

5. Cavadova H.Ə., Əfəndiyeva X.Q., Nağıyeva E.Ə., Abdullayev B.İ., İsmayılov İ.P., Məhərrəmova Z.K., Yusifzadə G.Q. Gəmi, teplovoz və stasionar dizelləri üçün motor yağı. Patent az. i 2016 0024

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3712295
Ev tel. (+994 50) 3750995
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru,

xuraman.efendiyeva@mail.ru