Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Nüsrət Abbas oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur r-nu, Vərməziyar k-di
Təvəllüdü 28.06.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Kəhrəba turşusunun azot və kükürdlü birləşmələrinin sintezi və onların yanacaqlara aşqar kimi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 17
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2
Əsas elmi nailiyyətləri Dəyişən kontakt üsulu (kvalifikasiya metodu) ilə yanacaqların korroziya xassələri öyrənilmiş və mühafizəedici aşqarların təsirləri qiymətləndirilmişdır;

Dizel yanacağının istismarı zamanı mühərriklərdə tüstülənmənin qarşısını alan yüksək effektli ИХП-706 aşqarı yaradılmış və yanacaqlara tətbiqinə buraxılış verilmişdir;

Hal-hazırda bitki yağlarından ekoloji təhlükəsiz və yüksək istismar kefiyyətlərinə malik yeni növ yanacağın(biodizelin) alınması və tədqiqi sahəsində tədqiqatlar aparılır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Мовсумзаде М.М., Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М. Трансэтерификации растительных масел низкомолекулярными спиртами в присутствии наноразмерного катализатора. Нефтепереработка и нефтехимия, №12, 2013, стр.39-40.

2. Mövsümzadə М.М., Əhmədov İ.M., Mahmudova L.R., Əliyev N.A., Quliyeva Z.B. Biodizel və dizel yanacağı əsasında kompozisiyaların setan ədədinin öyrənilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №2, 2015, səh.44-47.

3. Махмудова Л.Р., Мовсумзаде М.М., Ахмедов И.М., Алиев Н.А., Аббасова М.Т., Султанова Н.Р.,Эйвазова И. М. Разработка биостойких топливных композиций на основе дизельных топлив и биодизелей. ISJ Theoretical & Applied Science, 30.07.2016, volume: 39, p.p. 70-74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu,AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 55) 7138389
Ev tel. (+994 12) 3735254
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru