Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Vəliyeva Səadət Mövsüm qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 31.07.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2314.01

Neft kimyası

Sintetik alkilaromatik birləşmələr əsasında sulfonat  aşqarlarının sintezi, tədqiqi və alınma texnoloqiyasının işlənib hazırlanması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

162

51

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 25
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sürtkü yağlarına əlavə edilən çoxfunksiyalı sintetik sulfonat aşqarlarının ekoloji təhlükəsiz alınma prosesi işlənib hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д. Получение и исследование в качестве присадок к смазочным маслам тио-бис –гидроксиалкилбензилсульфона-тов ХТТМ 2012,. №3 , c.33-35.

2. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д. Синтез маслорастворимых многофункцио нальных сульфонатных присадок на основе низкомолекулярных алкилфенолов.Журнал прикладной химии 2012.Т.85.Вып.1.с.89-92

3. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д. Высокощелочная многофункциональная присадка к смазочным маслам.- Азер.хим. журнал.2013.№3,с.60-62

4. Агаев.А.Н. Велиева.С.М. Кулалиев. И.Д. Зейналова. Н.Н. Модифицированные сульфонатные присадки к смазочным маслам. Журнал "Нефтепереработка и Нефтехимия",2014,№2,стр 34-35.

5. Велиева.С.М. Агаев.А.Н. Кулалиев.И.Д. Синтез и исследование многофункциональныхсульфонатных присадок к смазочным маслам. Азербайджанский Химический Журнал, 2015г №2,стр. 62-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyukşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+99412) 5149612
Mobil tel.  
Ev tel. (+99412) 4405059
Faks (+99412) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru