Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şahgəldiyeva Leyla Mais qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 06.05.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Tibb Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

Heteroarilsulfamidlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

3


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. N-əvəzolunmuş arilsulfamidlərin sintezinin yeni üsulları işlənib hazırlanmışdır;

2. İlk dəfə olaraq, EMMD-arilsulfamidlərinin N-alkilləşmə reaksiyası ilə sulfamid azotu yanında yüksək reaksiya qabiliyyətli metilenmalononitril qrupu saxlayan sulfamidlər alınmış və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş quanidinsulfamidlər, AMD, 1,3-diketonlarla və doymamış ketonlarla yüksək çıxımla pirimidinsulfamidlər əmələ gətirir, bu da kimyada pirimidinlərin alınmasının yeni alınma üsulu hesab oluna bilər.

Elmi əsərlərinin adları 1. Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Арилсульфанилгуанидины в синтезе пиримидинсульфамидов. Аз. Хим. Журн. Баку. 2001. №1. С. 7.

2. Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Функциональнозамещенные арилсульфамиды как синтоны гетарилсульфамидов.Azərbaycan Respublikası Təhsil cəmiyyəti “Bilgi”dərqəsi “Kimya. Biologiya. Tibb” jurnalı. Bakı. 2002. V. 24.

3. Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Синтез пиридинон- и пиридинтионпроизводных арилсульфамидов, исследование их свойств. Журн. Органической химии. Москва. 2012. Т. 48. Вып. 10. С. 1385-1386.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149653
Mobil tel. (+994 50) 5240099
Ev tel. (+994 12) 4931431
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu leylashahgeldiyeva@yahoo.com