Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Şahmərdan Ramazan oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəh.
Təvəllüdü 05.03.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru            
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

2306.01   

Üzvi kimya

o-oksialkiltiofenolların N-, S-, P-əvəzli törəmələrinin sintezi və onların yağlara aşqar kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

98

38


28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı: 

- fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Pambıq yağı istehsalında yaranan tullantı-soapstokdan alınan yağ turşularının qarışığından və AK-15 baza yağından istifadə etməklə yüksək mühafizəedici xassəyə malik AzK-18 konservasiya yağı yaradılmışdır. AzK-18 konservasiya yağı maşın və mexanizmlərin ehtiyat hissələrini uzun müddət rütubət və aqressiv qazlar olan mühitdə korroziyadan mühafizə edir;

AzK-18 konservasiya yağı 2004-2010-cu illərdə “Bakı yastıq zavodu “ nda müvəffəqiyyətlə istifadə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva, R.F.Məmmədova. Morfolil-metilmerkaptan sürtkü yağlarına antimikrob aşqarı kimi. Az.Patent, İ20130046

2. М.М.Мовсумзаде, Ш.Р.Алиев, Р.М.Бабаи. Исследование некоторых производных 2-гидрокси-5-трет.-бутилтиофенола в качестве присадок к смазочным маслам // Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2014, № 2, стр.36-38

3. М.М.Мовсумзаде, Ш.Р.Алиев, Р.М.Бабаи, Г.М.Кулиева. Исследование 2-гидрокси-5-трет.-алкилтиофенолов и их некоторых производных в качестве антикоррозионных присадок к смазочным маслам // Азербайджанское Нефтяное Хозяйствo, 2014, №07-08, с.48-51

4. В.М.Фарзалиев, Ш.Р.Алиев, Р.М.Бабаи, Г.М.Кулиева. Аминометильные производные меркаптометилпиперидина в качестве защитных присадок к смазочным маслам // Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, № 7, стр.44-45

5. Fərzəliyev V.M., Əliyev Ş.R., Babayi R.M., Quliyeva Q.M. Bis-(morfolilmetil)sulfid sürtkü yağlarına mühafizəedici aşqar kimi. Azərbaycan Patenti, 2016, İ20160018

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya cəmiyyətinin mükafatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 55) 8513680
Ev tel. (+994 12) 3716985
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu shah.karaca@mail.ru