Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Soltanova Züleyxa Qulu qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 25.02.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

3-orqaniloksimetil-1,3-oksazatsikloalkanlar və onların mikroba qarşı xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

88

26


14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Yağlayıcı-soyuducu mayeləri mikroblardan qorumaq üçün АЗИН-1 və АЗИН-2 biosidləri sənaye miqyasında Metal Emalı zavodunda  sınaqdan keçirilmiş, Şostka kimya reaktivləri zavodunda geniş sənaye miqyasında istehsalata buraxılmışdır;

2. Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzinin (STCU) və  Mülki tədqiqatlar və İnkişaf Fondunun (CRDF) maliyyələşdirdiyi bir neçə layihə yerinə yetirilmişdir.

3. «Neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası» (STCU, №3626, 04.2006-10.2008);

4. «Azərbaycan neftlərinin bioloji nişanları» (STCU, №4521,09.2008-12.2009);

5. «Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası» (STCU, №4799, 05.2009-05.2011);

6. «Ekoloji təmiz gübrələrin biokimyəvi istehsal texnologiyasının işlənməsi»(STCU, №5081, 06.2010-08.2011);

7. «Yüksəkeffektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması» (CRDF,  №AZC1-3118-BA-08,05.2008-07.2009);

8. «Yem zülalının mikrobioloji istehsalı» (CRDF, №AZB1-3124-BA-08,05.2008-07.2009);

9. “Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması”(Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 01.2012 – 01.07.2013);

10.hal-hazırda “Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi” (ARDNŞ-nin Elm Fondu, 10.2012–10.2014) və “Bakı buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi” (STCU, № 5915, 01.2014–12.2015) layihələri həyata keçirilir;

11.“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə işlər davam etdirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Производные N- алкил (арил) 1-2,(1,3)-диазоциклоалканов, антимикробные свойства. В.М.Фарзалиев, Г.Б.Бабаева, М.Т.Аббасова, О.Т.Набиев, Я.М.Керимова.

2. Производные аллилового моноэфира этиленгликоля в качестве полифункциональных присадок к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям. Н.Р.Бабаева, Х.М.Алимарданов, Э.Т.Сулейманова, З.Г.Солтанова . //Нефтепереработка и нефтехимия. Москва, 2014, №7, с.37-40.

3. Синтез и антимикробные свойства новых производных 1,3-оксазациклоалканов. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Н.П.Ладохина, З.Г.Солтанова, Г.Б.Ббабаева, Г.М.Кулиева, Л.Р.Сафарова. //Технологии нефти и газа. Москва, 2016, №1, с.31-34.

4. Композиция на основе водорастворимых полимеров для применения в качестве агентов вытеснения нефти. Э.Р.Бабаева, П.Ш.Мамедова, З.Г.Солтанова. //НефтеГазоХимия. Москва, 2016, №3, с.17-19.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “SSRİ ixtiraçısı” döş nişanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-cı məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+99412) 5149651
Mobil tel. (+99450) 5301041
Ev tel. (+99412) 5951252
Faks (+99412) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru