Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Güləliyev İkrəm Cənətəli oğlu

  

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qobustan r-nu, Göydərə k-di
Təvəllüdü 01.11.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti            
Elmi dərəcəsi Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı2314.01

Neft kimyası

Müxtəlif karbohidrogen xammalı əsasında sulfonat aşqarlarının alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

19

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sürtkü yağlarına əlavə edilən çoxfunksiyalı alkilfenolsulfonat tipli aşqarlarının ekoloji təmiz alınma üsulları işlənib texnologiyası hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д.Гидроксиалкилбензилсульфонаты как многофункциональные присадки к смазочным маслам, Журнал прикладной химии, 2009,т.-82,вып.11,с.1926-1928.

2. Агаев А.Н, Велиева С.М., Кулалиев И.Д.и др. Получение тио-бис гидросиалкилбензил сульфонатов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам. Химия и технология топлив и масел,2012, N:3, стр 33-35.

3. Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д. и.др. Синтез маслорастворимых многофункциональных сульфонатных присадок на основе низкомолекулярных алкилфенолов. Журнал прикладной химии 2012.Т.85.Вып.1.с.89-92.

4. Садыхов К.И.,Агаев А.Н., Велиева С.М., Кулалиев И.Д. Полусинтетические сульфонатные присадки к моторным маслам АМЕА məruzələr jurnalı, 2013, LXIX cild, №1, s.65-72.

5. Агаев.А.Н. Велиева.С.М. Кулалиев. И.Д. Зейналова. Н.Н. Модифицированные сульфонатные присадки к смазочным маслам. . Журнал "Нефтепереработка и Нефтехимия",2014,№2,стр 34-35.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şosesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 55) 6651952
Ev tel. (+994 12) 4271925
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru