Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həmidova Ceyhun Şəfayət qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəh.
Təvəllüdü 05.04.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı2314.01

Neft kimyası

Alfa-olefin oliqomerləri əsasında çoxfunksiyalı aşqarlar
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

145

 

56


40

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Alfa-olefin oliqomer və birgə oliqomerlər əsasında oksidləşməyə, korroziyaya qarşı və yuyucu-dispersləşdirici xassələrə malik yüksək təsirli aşqarlar alınmışdır (o cümlədən, sənaye miqyasında istehsal üçün buraxılış almış çoxfunksiyalı ИХП-388 aşqarı alınmış və istehsal mərhələsinə çatdırılmışdır);

bəzi vinil və allil monomerləri əsasında polimer birləşmələr alınmış və onların neft yağlarına müxtəlif təyinatlı aşqarlar, sintetik və yarım sintetik baza yağları, həmçinin yağlara sintetik komponent kimi tədqiqi istiqamətində elmi işlər aparılmış və aparılan tədqiqatlar nəticəsində konkret tələbata cavab verə bilən polimer birləşmələrin məqsədyönlü sintezinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır;

AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  qrant dəstəyi ilə “Heksen-1-in fenol iştirakı ilә oliqomerlәşmәsi” adlı layihə (EİF-2012-2(6)-39/25/4-M-32) yerinə yetirilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Musaeva M.A., Hamidova J.Sh. E.U.Isakov, E.I.Hasanova. Copolymer allylnaphthenate-styrene as the viscosity additive for petroleum oil. European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria, Vienna, № 2, 2015, p. 28-30.

2. Гамидова Д.Ш. Способ фосфоросернения олигомеров альфа-олефинов. Международный научный институт «EDUCATIO». Ежемесячный научный журнал, № 11 (18), 2015, pp.85-87.

3. Гамидова Д.Ш., Абдуллаева Л.А., Исаков Э.У., В.С.Гасанов Вязкостные присадки на основе полистирола. Журнал прикладной химии. 2015. Т. 88. Вып. 11. С. 1602-1606.

4. Мусаева М.Э., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Вязкостно-температурные свойства нефтяных масел, загущенных сополимерами аллилнафтенатов со стиролом. Журнал «Проблемы современной науки и образования/Problems of Modern Science and Education», № 2(44), 2016, с. 64-68.

5. E.U.Isakov, Hamidova J.Sh, E.I.Hasanova. Investigation oligomers of hexene-1 with the aromatic fragment as synthetic components to petroleum oils. International scientific journal «Theoretical & Applied Science», № 06(38) 2016, pp. 26-30.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3848852
Ev tel. (+994 12) 5139023
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu c.hamidova@mail.ru