Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənova Elnara İsmət qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 19.04.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

Neft kimyası

Aromatik fraqmentli oliqomerlərin sintezi və tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

69

 

25


14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fundamental və tətbiqi tədqiqatlar aparmarla əvvəlcədən məlum istismar xassələrinə malik, funksiyalaşdırılmış və funksional qrupu olmayan çoxfunksiyalı polimer aşqarlar sintez edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Маленизация подсолнечного масла. Нефтепереработка и нефтехимия. 2014, №7, с.40-41

2. Ə.İ.Əhmədov, E.İ.Həsənova və b. Desilmetakrilatın desen-1 ilə birgə polimerinin sintezi və özlülük aşqarı kimi tədqiqi. Azərbaycan kimya jurnalı, 2014, №3, s.73-78

3. A.I.Ahmadov, E.I.Hasanova Synthesis of copolymers of decylmethacrylate with 4-methylpentene-1 as a viscosity additive. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, № 1, January-February, 2014, pp. 136-141.

4. M.A.Musayeva, E.U.Isakov, C.Sh.Hamidova, E.I.Hasanova. Copolymer allylnaphthenate-styrene as the viscosity additive for petroleum oil. European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria,Vienna, 2015, №2, pp. 28-30

5. Мусаева М.Э., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Вязкостно-температурные свойства нефтяных масел, загущенных сополимерами аллилнафтената со стиролом. Проблемы современной науки и образования, 2016, № 2(44),стр. 64-67

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3347267
Ev tel. (+994 12) 5626063
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu amea.elnara@mail.ru