Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsakov Elxan Urşan oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı r-nu, Mahmudavar k-di
Təvəllüdü 18.11.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru         
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Desilmetakrilatın ditsiklopentadien və stirolla sopolimerləri sürtkü yağlarına özlülük aşqarı kimi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

131

 

42


33

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 27
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Vinil monomerləri əsasında müxtəlif təyinatlı polimer aşqarları (özlülük aşqarları, çoxfunksiyalı polimer aşqarlar) alınmışdır;

Allil monomerlərini cəlb etməklə (bu monomerlər kimi yerli xammal ehtiyatları olan allilnaftenatlardan istifadə edilir) özlülük aşqarları, çoxfunksiyalı aşqarlar sintezi üçün başlanğıc xammal, sintetik əlavələr, sintetik karbohidrogen yağları və s. alınması və məqsədyönlü sintez aparmağın prinsipləri işlənib hazırlanmışdır;

AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Heksen-1-in fenol iştirakı ilә oliqomerlәşmәsi” adlı layihə (EİF-2012-2(6)-39/25/4-M-32) yerinə yetirilmişdir.

SOCAR Elm Fondunun 2014-cü il üçün elmi-tədqiqat layihələri üzrə müsabiqənin qalibi olmuş “Yüksək özlülük indeksinə malik baza yağlarnın alınması” adlı layihə (Qrant № 19) yerinə yetirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Ахмедов А.И., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Алкилфенолятная присадка на основе олигогексенилфенола. Журнал прикладной химии, т.87, вып.9, 2014, с.1378--1380.

2. Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И., Мусаева М.Э. Синтез беззольной алкилфенолятной присадки аминометилированием олигогексенилфенола. II Международная научно-практическая конф. «Актуальные вопросы естественных и математических наук в современных условиях развития страны». Сбор. Науч. трудов по итогам конф., г. С.-Петербург, 2015, с.36-38.

3. Musaeva M.A., Hamidova J.Sh. E.U.Isakov, E.I.Hasanova. Copolymer allylnaphthenate-styrene as the viscosity additive for petroleum oil. European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria, Vienna, № 2, 2015, p. 28-30.

4. Мусаева М.Э., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Вязкостно-температурные свойства нефтяных масел, загущенных сополимерами аллилнафтенатов со стиролом. Журнал «Проблемы современной науки и образования/Problems of Modern Science and Education», № 2(44), 2016, с. 64-68.

5. E.U.Isakov, Hamidova J.Sh, E.I.Hasanova. Investigation oligomers of hexene-1 with the aromatic fragment as synthetic components to petroleum oils. International scientific journal «Theoretical & Applied Science», № 06(38) 2016, pp. 26-30.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AR Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında imtahan rəhbəri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Müxtəlif funksiyalı polimer birləşmələr laboratoriyasının  rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 4290161
Ev tel. (+994 12) 3768130
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu vmsh_14@ mail.ru