Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımov Vəli Mustafa oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Kalinin r-nu, İlməzli k-di
Təvəllüdü 02.02.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universıteti               
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı2306.01

Üzvi kimya

2-merkapto-4-alkilfenolların bəzi törəmələrinin sintezi, sürtkü yağlarına aşqar və metalların korroziya inhibitor kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

 

24

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif funksional əvəzli merkaptofenolların sintez üsullarının işlənib hazırlanması, onların çevrilmələri istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır;

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən bir sıra yeni üzvi maddələr sintez edilmiş, onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri, korroziya inhibitorları, eləcə də yağlara aşqar kimi xassələri tədqiq edilmişdir;

İstehsalat tullantıları əsasında layların neft verimini artıran, eləcə də qazma məhlullarının struktur-mexaniki xassələrini tənzimləyən İKLAB-4 reagenti işlənib hazırlanmış və istehsalata tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. А.М.Кулиев, М.М.Мовсум-заде, В.М.Кязимов, Ф.Н.Мамедов. Синтез и превращения 1-хлор-3-(2-окси-5-алкилфенилтио)-2-пропанолов. //ЖОрХ, 1982,т.18, вып.1, с.56-59

2. М.М.Мовсум-заде, В.М.Кязимов, Ф.Н.Мамедов. Синтез 2-оксиметил(6-алкилбензо)-4-окса-тианов. //ЖОрХ,1987,т.23, вып.7,с.1544-1545

3. В.М.Кязимов. Ингибиторная композиция для защиты водооборотных систем от коррозии и биообрастаний. //Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, 2007, №9,с.64-67

4. V.M.Kazımov, S.Ə.Sərdarova, S.F.Osmanova, F.Ə.Məmmədov Heminal fenasildimerkaptan sinton kimi / Az.Patenti 2013 0049, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Respublika 5№-li kimya-biologiya liseyində kimya müəllimi
Digər fəaliyyəti  Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında imtahan rəhbəri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu,AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 6897739
Ev tel. (+994 12) 5611986
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru