Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qədirov Əli Əşrəf oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad  r-nu  
Təvəllüdü 25.09.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu                 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2306.01

Üzvi kimya

Diarilamin və azometin törəmələrinin sintezi, xassələri və tətbiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

26

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni sintez edilmiş antioksidləşdirici aşqarlardan olan bis-arilaminoarilalkil-oksi- və tərkibində azot olan xelat tipli metal kompleksi birləşmələri effektivliyinə görə məlum inhibitorlardan - ionol, difenil-amin, fenil-α-naftilamini(ФАН) və s. ötüb keçirlər;

Müxtəlif funksional təsirə malik yeni sintez edilmiş kompleks aşqarların iştirakı ilə işlənib hazirlanmış sintetik sürtkü yağı kompozisiyası Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində aparılan sınaq yoxlamaları nəticəsində dişli ötürmə mexanizmlərin iş şəraitində (2000C–də 50 saat müddətində) termooksidləşdirici və yeyilməyə qarşı istismar göstəricilərinə görə Б-3В əmtəə yağından üstün olmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кязим-заде А.К., Гадиров А.А./ Ингибиторы высокотемпературного окисления синтетических масел. - «Нефтехимия», Москва, 1998, Т.38, №2, С.83-90.

2. Фарзалиев В.М.,Исмиев А.И., Гадиров А.А. Кязим-заде А.К., Аллахвердиев М.А. Гидроксизамещенные дибензо-диазакраун – эфиры азометинового типа как противоокислительные присадки к синтетическим маслам. «Химия и технология топлив и масел», Москва, 2000, №1(499), С.40.

3. Qədirov Ə.Ə., Kazımzadə Ə.K./ (Alkil)ditioqlikol turşusunun diamidləri oksidləşməyə və yeyilməyə qarşı aşqar kimi. «Azərbaycan kimya jurnalı» 2009, №2,

4. Фарзалиева В.М, Кязим-заде А.К., Нагиевой Э.А., Гадиров А.А .,Мамедовой Р.А. Модифицированная серосодержащая алкилфенолятная присадка к моторным маслам. - Austrian Journal of the Technical and Natural Sciences , № 11-12, 2014, November – December, Vienna -2014 ,стр. 120- 122.

5. Гадиров А.А., Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А./ О влиянии некоторых производных - ариламинокетонов на термоокислительную стабильность сложноэфирных масел.- Азербайджанский химический журнал,№4, 2015-cu il,S.94-97

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1979–1983-cü illərdə kimya müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1989-cu ildə Əhalinin Ümumittifaq siyahıya alınmasında fəal iştirakına görə yazılı “Təşəkkür” və pul mükafatı  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA  akad.Ə.M.Quliyev adına  Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 3526304
Ev tel. (+994 12) 5138283
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu qadirov.58@mail.ru