Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz r-nu
Təvəllüdü 30.11.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

Neft kimyası

Tiokarbon və ditiofosfat turşularının törəmələrinin sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

14

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 29
Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibində azot, fosfor, kükürd və bor olan üzvi birləşmələr sintez və sürtkü yağlarında aşqar kimi tədqiq olunmuşdur;müxtəlif funksiyalı xarici aşqarlardan (Viscoplex 5-309, Mobilad G-252, Mobilad G-521, MX-4116) istifadə etməklə Respublikada çox işlənən ТAп-15В və ТСп-15к tipli transmissiya yağlarının analoqları işlənib hazırlanmışdır;

Alkilksantogen turşularının benzaldehidlə kondensləşmə reaksiyasını aparılmış və alınan məhsullar aşqar kimi tədqiq olunmuşdur;

Kalium alkilksantogenatların 1,2,3-trixlorpropanla reaksiyası fazalararası kataliz şəraitində tədqiq edilmiş, yeni maddələrin yağlayıcılıq xassələri təyin olunmuş və korroziya və oksidləşməyə qarşı aşqar kimi öyrənilmişdir;

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yerli xammal və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması” layihəsi yerinə yetirilmişdir (EİF-2010-1(1)-40/35-M-4).
Elmi əsərlərinin adları 1. Мустафаев Н.П., Кулиева М.А., Гахраманова Г.А., Новоторжина Н.Н., Сафарова М.Р., Мусаева Б.И. Подбор вязкостных присадок для гидравлических жидкостей. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». 2006. № 5, c.24-26.

2. Мустафаев Н.П., Кулиева М.А., Мустафаев К.Н., Кулибекова Т.Н., Гахраманова Г.А., Сафарова М.Р., Новоторжина Н.Н. Синтез ацилоксиалкиловых эфиров тиоугольных и дитиокарбаминовых кислот. Журнал “Органической химии”. г. Санкт – Петербург. 2013, Том. 49. № 2, стр. 210-214

3. Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Гахраманова Г.А., Исмаилов И.П. Реакционноспособность аллилариловых эфиров диеновой конденсации с гексахлорциклопентадиеном. Журнал «Общей химии». 2012 г. Т.82. Вып.12,стр. 1978-1981.

4. Новоторжина Н.Н., Сафарова М.Р., Кахраманова Г.А., Кулибекова Т.Н., Мустафаева Е.С. Исследование противоизносных свойств эфиров дитиофосфорной, ксантогеновой и тритиоугольной кислот. Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, № 7, стр. 38-39

5. Səfərova M.R., Musayeva B.İ., Qəhrəmanova Q.A., Novotorjina N.N. Transmissiya yağı. Az.patent i2016 0020

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 6265003
Ev tel. (+994 12) 5631289
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru