Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mirzəyeva Mziya Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəh.
Təvəllüdü 14.11.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

2314.01

Neft kimyası

Sürtkü yağları üçün aşqar kimi merkaptosirkə turşusunun bəzi törəmələrinin sintezi və tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

 

9

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sürtkü yağları üçün külsüz aşqarlar almaq məqsədi ilə  merkaptosirkə turşusunun efirlərinin tərkibində halogen, azot, fosfor atomları, həmçinin doymamış rabitələr saxlayan bir sıra maddələrlə reaksiaları tədqiq olunmuşdur. Birləşmələrin tərkib və quruluşunun onların korroziya qarşı xassələrinə təsiri aşkarlanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, sulfidlərin korroziyaya qarşi aktivliyi kükürd atomuna nəzərən mürrəkkəb efir qrupunun vəziyyətindən asılıdır. Sintez olunmuş birləşmələrin içərisindən eyni zamanda korroziyanın qarşısını almaqla yanaşı həm də oksidləşməyə və yeyilməyə qarşı xassələr göstərən maddələr aşkar edilmişdir.   Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində yüksək effektliyə malik çoxfunksiyalı külsüz ИХП-401 aşqarı işlənib hazırlanmış və tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Е.Н.Гурьянова, М.А.Мирзоева, И.П.Ромм, К.З.Гусейнов, Ф.А.Мамедов. Дипольные моменты и электродонорные свойства некоторых производных эфиров меркаптокарбоновых кислот. ЖОХ, 48, вып.1 (СХ), с.114-119, 1978.

2. М.А.Мирзоева, Ф.А.Мамедов, Э.А.Агаева, К.З.Гусейнов S-замещенные эфиры  меркаптоуксусной кислоты как противокоррозионные присадки к смазочным маслам. «Нефтехимия», М., «Наука»,  №6, т.ХХVIII, 1988, с.

3. G.Z.Huseynov, M.A.Mirzoeva, P.A.Aliyev Development of Phisicochemical bases for the synthesis of sulphurorganic compounds with high anticorrosive activity. ВНИИПИГАЗ, Междун. Конф., 1997, Baku,  Proceding of the fourth Baku Intenational congess on energy, ecology, economy, p.494-49.

4. Ф.А.Мамедов, Ф.Н.Мамедов, М.А.Мирзоева. Синтез некоторых эфиров тиофосфиновой кислоты и исследование их термической стабильности. Аз.хим.ж. №5, 1981, с.33-37

5. М.А.Мирзоева, Т.Д. Джафарова, Ф.А. Мамедов и др. Синтез и исследование аминометильных производных 2-гидрокси-3-метилтио-5-трет.бутилтиофенола. “Проблемы химии”, Баку, 2009, №3, с. 503-507

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları «Əmək veteranı» medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149874
Mobil tel. (+994 55) 7333302
Ev tel. (+994 12) 4343149
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu mziya-m@rambler.ru