Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Musayeva Bella İskəndər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəh.
Təvəllüdü 15.10.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Allilaril efirlərinin bəzi çevrilmə məhsullarının sintezi və onların transmissiyada işlənən sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

108

 

40

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 60
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Bakı baza yağları əsasında ИГП seriyalı yağların, ТАП-15В (ТМ-3 qrupu) ТАД-17ИХП transmissiya yağlarının, avtomobillərin amortizatorlarında işçi maye kimi istifadə edilən АЖ-12 amortizator mayesinin analoqları  və hidravlik sistemlərdə istifadə edilən ГТЖ-22 və БСК tipli tormoz mayeləri yaradılmışdır;

2. Sürtkü yağlarının yağlayıcılıq xassələrini yaxşılaşdıran xlorkükürdləşdirilmiş aşağımolekullu sopolimerlər əsasında disulfid, di-, tritio-karbonat və ditiofosfat törəmələri alınmışdır. Bunlardan tritiokarbonatın törəmələri siyrilməyə qarşı, ditiofosfatın törəmələri isə həm siyrilməyə, həm də yeyilməyə qarşı yüksək xassələrə malikdirlər;

3. Yüksək keyfiyyətli siyrilməyə qarşı ИХП-14М aşqarı işlənib hazırlanmış və sənaye istehsalına verilmişdir;

4. Gəmilərin hidrosistemləri və  ağır yüklü avtomobillər üçün yağ kompozisiyaları hazırlanmışdır;

5. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yerli xammal və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması” adlı (EİF-2010-1(1)-40/35-M-4) layihə  yerinə yetirilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Mustafayev N.P., Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Novotorjina N.N., Qasımova Q.A. Gəmilərin hidrosistemləri üçün işçi maye.Az. Pat. i2013 0047.

2. Мусаева Б.И., Новоторжина Н.Н., Гахраманова Г.А., Исмаилов И.П. Реакционноспособность аллилариловых эфиров диеновой конденсации с гексахлорциклопентадиеном. Журнал «Общей химии». 2012 г. Т.82. Вып.12,стр. 2024-2027

3. Сафарова М.Р., Мусаева Б.И., Гахраманова Г.А. Присадкик трансмиссионным маслам Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии. Сборник научных трудов, Минск 2013, стр. 217-225

4. Мусаева Б.И., Мустафаев К.Н., Гахраманова Г.А., Новоторжина Н.Н., Рамазанова Ю.Б., Кулибекова Т.Н. Мустафаева Е.С. Присадки к смазочным маслам на основе производных тиоугольных кислот. Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, № 4, стр. 45-48

5. Fərzəliyev V.M., Musayeva B.İ., Səfərova M.R. Mustafayev K.N. g-Aroksi-β-tiosianato-propil-fenilsulfidlər sürtkü yağlarina çoxfunksiyali aşqar kimi. Az.patent i2016 0019

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 7502584
Ev tel. (+994 12) 4216381
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru