Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh
Təvəllüdü 29.09.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2314. 01

Neft kimyası

Tiokarbon, ditiokarbamin və ditiofosfor turşularının allil və benzil əvəzli efirləri sürtkü yağlarına aşqar kimi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 28
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Müasir və perspektiv aşqarların tərkib və quruluşundan asılı olaraq onların distillə yağlarında qarşılıqlı təsiri öyrənilmiş və funksional xassələri ilə fərqlənən aşqarların təsir mexanizmi tədqiq edilmişdir. Xarici aşqar paketlərinin, o cümlədən, institutda sintez edilmiş yüksək keyfiyyətli aşqarların Bakı baza yağlarında tədqiqi əsasında müxtəlif təyinatlı motor yağlarının yeni sürtkü kompozisiyaları yaradılmışdır;

2. Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Müasir Modul elektrik stansiyalarında istifadə edilmiş sintetik və mineral sürtkü yağlarının regenerasiyası” adlı layihə yerinə yetirilmişdir (EİF-2010-1(1)-40/34-M-32).

3. Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yerli bentonitləri istifadə etməklə işlənmiş yağların regenerasiya texnologiyasının yaradılması və regenerasiya olunmuş yağ əsasında sürtkü yağlarının işlənib hazırlanması” adlı layihə həyata keçirilmişdir EİF/MQM/Sənaye- 2014-4(19) – FT

Elmi əsərlərinin adları 1. Javadova A.A., Mamedkerimova S.B., Ramazanova Y.B., Babachli A.A. Motor oil M-14Г2developed on the bazis of Baku distilled oils for Diesel locomotive and industrial and diesels engines Tenth Baku İnternational Congress”ENERGY, ECOLOGY, ECONOMY” Baku, 23-25 september 2009, p.252-255.

2. Джавадова А.А., Юсифова А.Р. Рамазанова Ю.Б., Азимов Э.В., Керимов К.Т. Разработка смазочных композиций для автотракторных дизелей на базе отработанных масел после регенерации. 12 Международной научно-практической конференции "Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности», Санкт-Петербург, Россия, 8-10 декабря 2011 г., c. 266-268.

3. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Əzimov E.V. Xarici aşqarpaketlərinin tədiqiq ilə avtotraktor və gəmi dizelləri üçün sürtkü kompozisiyaları. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, №11, 2012, s.40-43

4. Фарзалиев В.М., Джавадова А.А., Рамазанова Ю.Б., Юсифзаде Г.Г., Дадашова Т.А. «Исследование вязкостно-температурных и реологических свойств присадок полиметакрилатного типа». «Мир нефтепродуктов», М.2015г., №11, с.8-10.

5. Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Ramazanova Y.B., Nağıyeva E.Ə., Şamilzadə T.İ., Cavadova E.M. Teplovoz və sənaye dizelləri üçün motor yağı. Patent №4, s.7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3277550
Ev tel. (+994 12) 5949470
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru