Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rzayeva İradə Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.  
Təvəllüdü 10.12.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

-  mövzunun adı2314.01

Neft  kimyası

Kükürd və azot saxlayan coxfunksiyalı birləşmələr karbohidrogenlərin oksidləşməsinin inhibitorları kimi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

2345

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 7
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Müxtəlif arilaminəvəzli tietanlar, N-əvəzli tiokarbamidlər sintez edilmiş və model reaksiyalarda onların oksidləşməyə qarşı xassələri tədqiq olunmuşdur: a) yeni kimyəvi birləşmə - 1-(3`-tietanil)-3-benziltiokarbamid neft məhsullarının antioksidantı kimi; b) 1-(3`-tietanil)-3-benziltiokarbamidin kumil hidroperoksidlə karbohidrogenlərin oksidləşmə inhibitoru kimi;

2. Amintiolların müxtəlif törəmələrinin və onların duzlarının inhibitorlaşdırıcı xassələri model reaksiyalarda tədqiq olunmuşdur;

3. Polifunksional kükürd saxlayan birləşmələrin oksidləşməyə qarşı xassələri öyrənilmiş və quruluşla inhibitor xassələri arasında asılılıq müəyyən edilmişdir;

4. ARDNF Elm Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yağlayıcı materialların keyfiyyətini yaxşılaşdıran yüksək effektli antioksidantların alınmasının elmi-praktiki əsaslarının işlənməsi” layihəsi həyata keçirilmişdir (EF-2013).
Elmi əsərlərinin adları 1. Р.Ю.Ахмедов, В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев, И.А.Рзаева. Синтез и исследование антиокислительной активности некоторых 3-тиетанилзамещенных тиокарбамидов. Нефтехимия. 2009, т.49, №5, с.448-452.

2. М.А.Аллахвердиев, Н.М.Гарибов,  И.А.Рзаева и др. Циклические тиокарбамиды в качестве ингибиторов окисления кумола. Естественные и технические науки, 2009, № 6, с.72-79.

3. М.А.Аллахвердиев, В.М.Фарзалиев, И.А.Рзаева  и др. Антиокислительные свойства 5-этоксикарбонил замещенных 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-ОН(тион)ов и их производных.  ЖПХ. 2010. т.83, №2, с.294-298.

4. А.М.Магеррамов, А.Р.Аскерова, И.А.Рзаева  и др. 3,5-Di-tret-butil-4-hydroxybenzaldehyde  derivatives as antioxidants in cumene oxidation.Russian Journal of Applied Chemistry 2012,vol.85, 4, pp. (315-319), 2012.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612   
Mobil tel. (+994 55) 9700354
Ev tel. (+994 12) 5627919
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu narmina.rzayeva@gmail.com