Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Səfərova Mehparə Rəsul qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,Qax r-nu  Mehparə Səfərova.jpg
Təvəllüdü 29.02.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Ditiofosfat, ksantogenat və ditiokarbonat turşularının bəzi efirlərinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

93

 

14


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 44
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Yeyilmə və siyrilməyə qarşı bir sıra yüksək təsirli aşqarlar sintez edilmiş, yüksək təsirli aşqarların yaradılmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanmasına töhfə verilmişdir; 

2. Kimyəvi quruluş və yağlama xassələri arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirmək məqsədilə ksantogen, ditiokarbamin və tritiokarbonat turşularının funksional qrupların təbiəti və molekuldakı yeri ilə fərqlənən müxtəlif törəmələri sintez edilmişdir;

3. Laboratoriyada 9.054-75 №-li ГОСТ-a uyğun olaraq mühafizəedici aşqarların 5 sınaq üsulunun təşkil etmişdir;

4. Elmi katib kimi institutun cari və perspektiv elmi-tədqiqat işləri proqramlarının tərtibində, aralıq və yekun elmi hesabatların yazılmasında və tərtibində iştirak edir;

5. İnstitutda doktorantura və dissertantura yolu ilə yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmsaında, elmi kadrların  attestasiyasında,  institutun  elmi seminarlarının təşkilində və keçirilməsində də əməyi böyükdür;

6. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Yerli xammal və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması” adlı  layihədə iştirak etmişdir (EİF-2010-1(1)-40/35-M-4).   
Elmi əsərlərinin adları 1. Кулиев А.М., Гасанзаде Г.Р. Кулиева М.А., Сафарова М.Р, Заскалько П.П., Абдуллаев Б.И., Гинзбургская И.Л., Фарзалиева С.М., Расулова Ф.А. Противоизносная и противозадирная присадка к смазочным маслам Авт.свид. СССР № 835163, 1979

2. А.М.Кулиев, М.А.Кулиева, Сафарова М.Р, Ш.М.Шыхалиев. Синтез и исследование некоторых эфиров 0,0-диизопропилдитиофосфорной кислоты в качестве противоизносных присадок к смазочным маслам. Журнал прикладной химии № 11, 1984, с 2564-2568.

3. Kuliyeva M.A., Mustafayev K.N., Kulibekova T.N., Kakhramanova.G.A., Safarova M.R., Novotorzhina N.N. Syntesis of Acyloxyalkyl Esters of Thiocarbonic and Dithiocarbamic Acids Russian Journal of Organic Chemistry, 2013, Vol. 49, №2, pp.198-203

4. Musayeva B.İ., Səfərova M.R., Qəhrəmanova Q.A., Novotorjina N.N.Transmissiya yağı Az.patent i2016 0020

5. Мусаева Б.И., М.Р.Сафарова, Кахраманова Г.А., Новоторжина Н.Н., Кулибекова Т.Н., Мустафаева Е.С. Исследование противоизносных свойств эфиров дитиофосфорной, ксантогеновой и тритиоугольной кислот Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, № 7, стр. 38-39

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2012),

“Tərəqqi” medalı (2015)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə 
Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5149874
Mobil tel. (+994 50) 4093722
Ev tel. (+994 12) 3791484
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru