Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəzərov Nəzər Möhübbət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasi, Yardımlı r-nu 
Təvəllüdü 10.01.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti, Kimya və biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru   
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2306.01

Üzvi kimya

Bəzi tsiklik tiokarbamidlərin sintezi, çevrilmələri və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18


4Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Tetrahidropirimidinlərin keto birləşmələrinin üçflüorsirkə turşusu katalizatoru iştirakında yeni effektiv sintez üsulunun işlənməsi.

Molekulda bir neçə funksional qrup saxlayan yeni tsiklik tiokar­bamidlərin sintezi. Sintez edilmiş yeni tsiklik tiokarbamidlərin antimikrob, antioksidant xassələrinin araşdırılması. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. N.M.Nəzərov, E.N.Qəribov, Ə.R.Sucayev. The optimzation of the synthesis of 2,6-bis (Phenil) hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion.// Gənc  Alimlərin Əsərləri,  2013, № 7 s, 69-72
  2. N. M. Nəzərov, Ə. R. Sucayev, E. N. Qəribov, V. M. Fərzəliyev, M. Ə.Allahverdiyev. The synthesis of 2,6 bis (phenil) hexahydro-1,3,5-triazine-4-thion.// Kluczowe Aspekty Nauko Wej Dzialnosci, Journal of Applied Chemistry, (Česká), 2013, s. 69-70
  3. N.M.Nəzərov, E.N.Qəribov, Ə.R.Sucayev, Nikkel (II) xlorid heksohidrat əsasında metil 4-(2-hidroksi (-H)-4-metilfenil (-H))-6-metil-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilatların alınması və onların bioloji fəal maddə kimi tədqiqi./ 1st İnternational Scien­tific Conference of young scientists and specialists, Bakı-2014, s. 293-295.
  4. N.M.Nəzərov, Ə.R.Sucayev, E.N.Qəribov Synthesis and antioxidant properties of 5-ethoxycarbonyl-6-methyl 4-alkyl-(aril)-1-N-alkyl-(aril)-3,4-dihydropyrimidine-2-(1H)-tions.// İnternational Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology, Volume 2, İssue 8, August 2015, p. 1-6.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Kaspi liseyi Kimya müəllimi  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci  məhəllə    
Vəzifəsi Kiçik elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5149612 
Mobil tel. (+994 50) 4141581 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu

nazarov-nazar@rambler.ru