Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ağayev Bikəs Sayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş.
Təvəllüdü 21.02.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Audioinformasiyanın paylanmış emalı sistemlərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

21

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  • Korporativ kompüter şəbəkələri üzərində VoIP sistemlərinin sintezi prinsipləri tədqiq edilmiş, AMEA-nın korporativ VoIP şəbəkəsinin layihəsi işlənmişdir.
  • Kanal və paket kommutasiyalı şəbəkələrdə səs (nitq) trafikinin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir.
  • Audioinformasiya şəbəkə və sistemlərinin layihələndirilməsi prosesinin standartlaşdırılması istiqamətində tövsiyyələr işlənmişdir
  • Audioinformasiya şəbəkələrində ötürülən səs (nitq) informasiyasının təhrifə davamlı kompressiyası üçün metod təklif edilmişdir.
  • VoIP şəbəkələrində  səs (nitq) trafiki tranzaksiyalarının qiymətləndirilməsi üçün subyektiv – instrumental metod işlənmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Ağayev B.S. Neft-qaz sahələrinin dispetçer sistemləri və onlarin təkmilləşdirilməsi problemləri. “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” jurnalı, №2, 2013, s. 99-106.

2. Агаев Б.С., Пашаев Ф.Г. Метод оценки качества речи в корпоративных VoIP-сетях. Информационные технологии, №8, 2013, с. 34-40.

3. Ağayev B.S., Paşayev F.H. VoIP şəbəkələrdə nitq tranzaksiyaları keyfiyyətinin subyektiv-instrumental qiymətləndirilməsi metodu. AMEA Xəbərləri, fiz-tex. və riy. elm. ser. XXXII c. №6, 2013, s. 34-43.

4. B.S.Ağayev, K.T.Əliyeva. Elektron tullantılar və məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2013, N: 1(7), s. 67-74.

5.  Agayev B.S. Investigation of Affects of Some Parameters of VoIP Networks on the Quality of Transmitted Speech.  IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1, B., 2012. pp. 121-123.

6. Ağayev B.S. IP-şəbəkələrdə səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modeli. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2011, N: 1, s. 12-17.

7. B.S.Ağayev, R.Q.Ələkbərov. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodusistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2010, N: 2, s. 52-60.

8. R.M.Alguliyev, T.X.Fataliyev, B.S.Agayev, T.S.Aliyev. Sensor networks: the state, decisions and prospects. Telecommunications and Radio Engineering. 2009, N: 15, pp.  1089-1095.

9. B.S.Ağayev. Audioinformasiya şəbəkə və sistemlərinin layihələndirilməsi prosesinin standartlaşdırılması məsələləri. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri. 2009, N: 3 (61), s. 52-55.

10. Р.М.Алгулиев, Т.Х.Фаталиев, Б.С.Агаев, Т.С.Алиев. Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии. Телекоммуникации. 2008, N: 4,  C. 16-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A 
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5397128
Mobil tel. (+994 50) 3442213
Ev tel. (+994 12) 4929052
Faks  
Elektron poçtu depart6@iit.ab.az