Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Suxostat Lyudmila Valentinovna

 

Anadan olduğu yer Rusiya, Kuybışev vil., Tolyatti ş.
Təvəllüdü 07.05.1987
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Səsə görə şəxsin biometrik identifikasiyasi sistemlərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

175

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Nitq siqnallarından əlamətlərin çıxarılması və əsas ton periodunun qiymətləndirilməsi metodları analiz edilmişdir

2. Empirik veyvlet çevirməsi əsasında nitq siqnallarından spektral əlamətlərin çıxarılması metodu təklif edilmiş və müvafiq alqoritmlər işlənmişdir

3. Nitq siqnallarında əsas ton periodunun küylərə dayanıqlı hesablanması metodu işlənmişdir

4. Modifikasiya olunmuş ehtimallı xətti diskriminant analizi əsasında kanal təhriflərinin kompensasiyası metodu işlənmişdir

5. Səsə görə şəxsin tanınması klassifikatorlarının qeyri-səlis aqreqasiyası metodu və müvafiq alqoritmlər işlənmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. Decision making in multibiometric systems based on fuzzy integrals / Proc. of Int. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics”, 2010, p. 87-90.

2. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Речевые базы данных для систем распознавания диктора // Вопросы защиты информации, 2011, № 4, c. 27-32.

3. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. SVM based recognition of Azerbaijani vowels / Proc. of Int. Conf. on Application of Information and Communication Technologies, 2011, Baku, p. 716-719.

4. Sukhostat L.V., Imamverdiyev Y.N. New feature vector extraction method for speaker recognition / Proc. of Int. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics”, 2012, p. 99-102.

5. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. О выборе признаков в задачах распознавания личности по голосу // Телекоммуникации, 2012, № 4, c. 28-32.

6. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V., A method for cryptographic key generation from fingerprints // Automatic Control and Computer Sciences, 2012, Vol.46, No.2, pp. 66–75.

7. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Об одном методе извлечения признаков для систем распознавания диктора // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2, с. 14-19.

8. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Исследование методов распознавания личности по голосу // Телекоммуникации, 2012, № 10, c. 19-23.

9. Сухостат Л.В. Разработка методов и алгоритмов для синтеза систем биометрической идентификации личности по голосу / Материалы научного семинара. Баку: Институт информационных технологий НАНА, 2012, с. 29-30.

10. Сухостат Л.В. Разработка прототипа системы распознавания личности по голосу / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş informasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2013, s. 151-154.

11. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Метод оптимизации показателя распознавания в мультибиометрических системах // Информационные технологии, 2013, № 1, c. 9-14.

12. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. AZ-SRDAT – речевая база данных для азербайджанского языка // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, v. 7, № 1, c. 67-73.

13. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. An advanced channel compensation method for speaker recognition / Proc. of Int. Conf. on Application of Information and Communication Technologies, 2013, p. 128-131.

14. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Разработка робастного метода извлечения речевых признаков на основе эмпирического вейвлет преобразования // Информационные технологии, 2015, № 1, c. 19-23.

15. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Об одном подходе для извлечения признаков речевых сигналов на основе эмпирического вейвлет преобразования / XII международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации» «Распознавание – 2015», 2015, с. 152-154

16. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В., Подход для слияния решений классификаторов для задачи распознавания диктора // Информатика, 2015, № 45, с. 17-25.

17. Sukhostat L.V., Imamverdiyev Y.N. A comparative analysis of pitch detection methods under the influence of different noise conditions // Journal of Voice, 2015, Vol.29, No 4, pp. 410–417.

18. Сухостат Л.В. Об одном подходе для нахождения периода основного тона речевых сигналов с применением адаптивных вейвлетов // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, № 1, c. 33-41.

19. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Компенсация канальных искажений на основе вероятностного линейного дискриминантного анализа // Телекоммуникации, 2015, c. 42-47.

20. İmamverdiyev Y.N., Suxostat L.V., Nitq texnologiyaları terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 112 s.

21. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Распознавание диалектов азербайджанского языка на основе акустической модели // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, s. 40-45.

22. Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Вопросы применения методов машинного обучения для решения проблем информационной безопасности / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 128-131.

23. Imamverdiyev Y.N., Sukhostat L.V. Anomaly detection in network traffic using extreme learning machine / 10th International Conference “Application of Information and Communication Technologies” AICT-2016, 12-14 October, 2016, pp. 418-421.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5104253
Mobil tel. (+994 51) 3850173
Ev tel. (+994 12) 4575883
Faks  
Elektron poçtu lsuhostat@hotmail.com