Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdullayeva Fərqanə Cabbar qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli şəhəri
Təvəllüdü 26.12.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

“Əhali və miqrasiya” informasiya sisteminin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi metod və alqoritmlərinin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 


7


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Abdullayeva F.D., Imamverdiyev Y.N., Musayev V.Y., Wayman J., Analysis of security vulnerabilities in biometric systems / Proceedings of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2008), Baku, September 10-12, 2008, pp.60-63. 

2. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Абдуллаева Ф.Д., Вектор атаки и защитные меры персональных данных / Материалы III международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы безопасности информационных технологий», Красноярск, 2009. c. 111-115.

3. Abdullayeva , F.C., Kloud Kompyutinq Mühitində Təhlükəsizlik Problemlərinin Analizi / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt, 2012, s. 160-162.  

4. Abdullayeva F.C., Fərdi məlumatların Wikileaks-yönümlü sosila mühitlərə sızma risklərinin idarə olunması / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013. s. 75-78.

5. Alguliev R.M., Abdullaeva F.C., Identity management based security architecture of cloud computing on multi-agent systems / IEEE third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013), London, UK, August 29-31, 2013, pp. 123-126.

6. Абдуллаева Ф.Д., Об одной модели разграничения доступа к ресурсам информационной системы «Население и миграция»// Проблемы управления и информатики, Киев, 2008, № 5. C. 129-132.

7. Абдуллаева  Ф.Д. , Метод вычисления вероятности отказоустойчивости и надежности информационной системы «Население и миграция» // Вопросы защиты информации, 2008,  №2, Москва, C. 49-52. 

8. Abdullayeva F.D.,  On One Method of Constructing Relations between Personal Data in Social Networks // Journal of Automation and Information Sciences, New York, Begell House Inc., 2009, N: 4(1), pp. 69-74.

9. Əliquliyev. R.M., Abdullayeva F.C., Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, Bakı, 2013, №1(7), s. 3-14.

10. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C., Bulud texnologiyalarinda inam məsələlərinin analizi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2013

11. Alguliev R.M., Abdullaeva F.J., Illegal Access Detection In The Cloud Computing Environment // Journal of Information Security, 2014

12.  Əliquliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. Bakı, “İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, 2010,  288 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9 A
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5104253 
Mobil tel. (+994 50) 7501451 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5396121 
Elektron poçtu farqana@iit.ab.az