Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şıxəliyev Ramiz Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ucar şəhəri 
Təvəllüdü 07.01.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Leninqrad Elekrtotexnika İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01 (05.13.01)

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzalarının ekranlaşdırılması metod və modellərinin işlənməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzalarında multikast trafikin ekranlaşdırılması metodu işlənmişdir.

2. Qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzalarının ekranlaşdırılması üçün Petri şəbəkəsi əsasında model işlənmişdir.

3. Permutasion şəbəkə soxulcanlarının aşkarlanması alqoritmi təklif edilmişdir.

4. Kompüter şəbəkələrinin monitorinqi üçün istifadə edilən şəbəkə trafiki əlamətləri çoxluğunun ölçüsünün azaldılması metodu işlənmişdir.

5. Şəbəkə trafiklərinin təsnifatı üçün model təklif edilmişdir.

6. Pollinq sisteminin optimallaşdırılması əsasında kompüter şəbəkələrinin monitorinqi effektivliyinin artırılması üçün metodologiya təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Шыхалиев Р.Г. Об одном методе сокращения размерности анализируемых признаков сетевых трафиков, используемых для мониторинга компьютерных сетей // Телекоммуникации. 2011, N: 06. - c. 44-48.

2. Шыхалиев Р.Г. О применении интеллектуальных технологий в мониторинге компьютерных сетей // Искусственный интеллект, 2011, № 1, с. 124-132.

3. Шыхалиев Р.Г. О методах управления пропускной способностью в компьютерных сетях // Проблемы Информационных Технологий, 2012, №2(6), c. 59-69.

4. Шыхалиев Р.Г. О методах мониторинга и управления QoS компьютерных сетей // Проблемы Информационных Технологий, №1(7), 2013, səh. 15-23.

5. Шыхалиев Р.Г. Об одной модели классификации трафика компьютерных сетей // İnformasiya texnologiyaları problemləri 2014, №2, s. 59-67.

6. Шыхалиев Р.Г. Повышение эффективности мониторинга компьютерных сетей на основе оптимизации поллинг системы // Информационные технологии, 2015, №8, с. 576-584.

7. Шыхалиев Р.Г. Анализ тенденций развития методов мониторинга компьютерных сетей // Проблемы Информационных Технологий, 2016, №2, с. 75-87.

8. Шыхалиев Р.Г. О методах сбора, хранения и анализа большого сетевого трафика // Проблемы Информационных Технологий, 2016, №2, с.56-62.

9. Şıxəliyev R.H. Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, c. 80-88.

10. Shikhaliyev R.H. On the methods of collecting and storing big network traffic / 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2016), Azerbaijan, Baku, 12-14 October 2016, pp. 585-587.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. AzTU-nun “Avtomatika və idarəetmə” kafedrası (2007-2009-cu illər)

2. AMEA İTİ-nin “Tədris-İnnovasiya Mərkəzi”

3. AMEA İTİ-nin magistraturası

Digər fəaliyyəti  1. AMEA İTİ-nin nəzdindəki FD.01.231 dissertasiya şurasının elmi katibi

2. Koreya Respublkasının Milli Araşdırmalar Fondunun “2011 NRF Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers” layihəsi üzrə Seul Dövlət Universitetində “Kompüter şəbəkələrinin intellektual monitorinqi və idarə edilməsi” mövzusu üzrə doktorluq tədqiqatı aparmışdır (2011-2012-ci illərdə).

3. “Kompüter şəbəkələrinin intellektual monitorinqi üçün metod və modellərin işlənilməsi” mövzusunda doktorluq işi üzrə tədqiqatlar aparılır.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., B.Vahabzadə küç. 9 A
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5387108 
Mobil tel. (+994 50) 4902359 
Ev tel. (+994 12) 4340676 
Faks (+994 12) 5396121 
Elektron poçtu shikhramiz61@gmail.com