Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəbibəyova Gülnarə Çingiz qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 13.06.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru   
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Elektron dövlət mühitində ölkələrarası inteqrasiya proseslərinin ölçülməsi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

10

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- Xarici siyasət sahəsində qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemin konseptual modeli işlənilmişdir;

- Xarici siyasət sahəsində qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlərdə verilənlər anbarının konsepsiyası işlənilmişdir;

- Qeyri-səlis polikubik OLAP-modeli işlənilmişdir;

- Qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlərdə verilənlər anbarı atributlarının fazzifikasiyası metodları təklif olunmuşdur;

- Xarici siyasət sahəsində qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlərdə ölkələrarası inteqrasiya dərəcəsinin ölçülməsi metodu təklif olunmuşdur;

- Terminoloji informatika sahəsində aparılan tədqiqatlar araşdırılmış və onların müqayisəli təhlili aparılmışdır;

- Azərbaycanda terminologiya fəaliyyətinə İKT-nin tətbiqinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır;

- Milli terminoloji informasiya sisteminin konseptual modeli işlənmişdir;

- Veb saytları qiymətləndirmək üçün çoxmeyarlı metod işlənmişdir;

- Veb-saytların yaradılmasına elmi-metodiki dəstək.

Elmi əsərlərinin adları

1. Набибекова Г.Ч., Портал НАНА www.science.az, перспективы его развития и современные портальные технологии Труды II Республиканской научной конференции / 2004. C.29-31.

2. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş., Nəbibəyova G.Ç., Elmi kadr hazırlığı Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2009. - 142 s. - ISBN 9952-8011-0-4.

3. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы принятия решений в области внешней политики // Azərbaycan Texniki Universitetinin Xəbərləri. 2009. N:1. C.3-5.

4. Набибекова Г.Ч., Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики / Elektron hökümət Azərbaycanda: Nailiyyətlər və perspektivlər. Bakı, 2010. C.148-152.

5. Nabibeyova G.C., Development of information model of informational-analytical decision making support system // Proceedings of the third International Conference. Baku, 2010. P.135-138.

6. Набибекова Г.Ч., Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2010. N:2. C.64-72.

7. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., Архитектурные основы построения информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области внешней политики / Телекоммуникации. -2010. -N:5. - C.11-15.

8. Nabibeyova G.C., Development of Data Warehouse Architecture in the Informational Analytical Systems of Decision-Making Support in the Field of Foreign Policy / International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization. 2011. N: Vol.3, no.2. - P.15-18.

9. Набибекова Г.Ч., Об одном применении ОЛАР-технологий в системах поддержки принятия решений // 5th International conference on application of OLAP-technology in decision making support systems. Bakı, 2011. C.280-284.

10. Nabibeyova G.C., One approach to building Architecture of a Data Warehouse // International Conference on IT Promotion in Asia 2011. Tashkent, 2011. P.113-115.

11. Nabibeyova G.C., About one Approach to the Development of Fuzzy OLAP Cube in Decision Making Support System in the Sphere of Foreign Policy // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. Baku, 2012. P.86-89.

12. Набибекова Г.Ч., Применение OLAP-технологий в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики / Информационные технологии. - 2012. N:2. C.73-76.

13. Набибекова Г.Ч., Об одном методе фаззификации атрибутов хранилища данных в системах поддержки принятия решений в сфере внешней политики / Информационные технологии. 2014. N:1. C.36-41.

14. Набибекова Г.Ч., Влияние эволюции веб-технологий на процесс развития э-государства // Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014. C.40-43.

15. Набибекова Г.Ч., Применение систем поддержки принятия решений в э-государстве // Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014. C.114-117.

16. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., Об измерении интеграционных процессов между странами. Материалы ХХ Международной научно-практической конференции // «Перспективы развития информационных технологий». Новосибирск, 2014. C.50-55.

17. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., Об одном подходе к измерению интеграционных процессов между странами / Телекоммуникации. 2015. N:3. C.40-48.

18. Nəbibəyova G.Ç., Исследование возможности применения систем поддержки принятия решений в среде э-государства / İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2015. N:2. S.88-95.

19. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Nabibeyova G.C., The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations / International Journal of Intelligent Systems and Applications. 2015. N:11(7). P.10-18.

20. Nəbibəyova G.Ç., Медицинские веб-сайты: проблемы и пути их решения // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. S.65-68.

21. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., Научно-теоретические проблемы оценки интеграционных процессов между странами в среде электронного государства / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2017. N:1. C.41–50.

22. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч., Методы определения степени интеграции стран в среде электронного государства / Информационные технологии. 2017. N: Tom 23, no5. C.351-357.

23. Alguliyev R.M., Nabibeyova G.C., Qurbanova A.M., Development of a decision support system with the use of OLAP-technologies in the National Terminological Information environment / International Journal of Modern Education and Computer Science. 2019. N: vol.11, no.6.- P.43-52.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Elektron demoqrafiyanın formalaşması problemləri 
Digər fəaliyyəti 

1. Veb saytların işlənilməsində elmi-metodiki dəstək;

2.Terminoloji informatikanın formalaşması problemləri;

3. Sosial medianın formalaşması problemləri;

4. Veb-texnologiyaların problemləri.

Təltif və mükafatları

1. AMEA-nın Fəxri Diplomu ilə təltif olunub (2015)

2. Uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub (2015).

3. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Fəxri fərmanı ilə təltif olunub (2017).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5371897 
Mobil tel. (994 55) 6757543 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu

gulnara@iit.science.az, gnabibayova@gmail.com