Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qulu-zadə Esmira Sadıx qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 28.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyr-üzvi kimya

Li2O-Y2O3-B2O3 üçlü sistemi və litium və ittrium mürəkkəb boratların xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

84

 

6

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Li2O - Y2O-B 2O3 ;  Y2O-Bi 2O- B2O3;  CuO-PbO-Bi2O3;  ZnO-PbO-Bi2Oüçlü  sistemləri fiziki-kimyanın    klassik və müasir   metodları ilə  tədqiq edilmiş, hal diaqramları və likvidus səthinin proyeksiyaları qurulmuş, alınmış yeni üçlü birləşmələrin quruluşu, elektrofiziki və termodinamiki xassələri  öyrənilmişdir. Bu üçlü sistemlərdə şüşəəmələgəlmə qabiliyyəti tədqiq edilmiş, onların davamlılığı, lüminissent xassələri öyrənilmiş və şüşəəmələgəlmə sərhədləri təyin edilmişdir.    

Elmi əsərlərinin adları

1. Заргарова М.И., Э.С.Кули-заде. Квазибинар­ные сечения в системах: CuO-PbO-Bi2Oи ZnO-PbO-Bi2O3. Журн. «Химия и химическая технология» Иван. обл.,  2002 г. вып. 5, т. 45, с. 139-141.

2. Zeynalov.S.D., Kurbanov M.M., Abdullayev A.Y., Mamedov K.A. Some ecologic aspects of oil industry of Azerbaijan. 11 th International Symposium Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, 2004, Prague. p.1558-1561.

3. M.M.Akhmedov, N.M.Kasimova, N.Yusifova, E.S.Gulu-zade. Obtaining sulfur out of hydrogen sulfide on the metal zeolite catalysts. Internationaler Kongress Fachmesse “Okologische,  technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung”, Hannover, 2011, p.9-10.

4. Э.С.Кули-заде О.М.Алиев, Д.С.Аждарова, С.Т.Байра­мова, В.М.Рагимова. Синтез, выращивание монокристаллов и физико-химические свойства соединений типа LnMeTe2 (Ln=Sm, Eu, Yb; Me= Sn, Pb). X Международное Курна­ковское совещание по физико-химическому анализу, Самара, том 1, 2013, с. 205-209.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2 dəfə AMEA Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanı

“Əmək veteranı” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Sector müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5107442 
Mobil tel. (+994 50) 5922663 
Ev tel. (+994 12) 5330482 
Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu chem.@science.az