Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abbasov Mirheydər Həsən oğlu

 

Anadan olduğu yer Bərdə r-nu, Məmmədli kəndi 
Təvəllüdü 15.12.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kazan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad



2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Lantanoidlərin(III) aromatic o-hidroksibenzil-aminlərlə kompleks birləşmələrinin sintezi, quru-luş və xassələri.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

 7


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq müvafiq aldehidlər və etilendiamin əsasında N,N'-bis-(2-hidroksi-5-brombenzil)- və N,N'-bis-(2-hidroksi-5-nitrobenzil)-,diaminlər, N,N'-bis-(2-hidroksi-5-R-benzil)etilendiaminlər və monoxlorsirkə turşusu əsasında yeni tip üzvi li-qandlar N,N'-bis-(2-hidroksi-5-brombenzil)- və

N,N'-bis-(2-hidroksi-5nitrobenzil)-, piperazinonlar sintez olunmuşlar( R=H, NO2־ , Br־). N-2-hidroksi-naftilmetil-N-β-hidroksietilamin, N-5-nitrosalisil-iliden-N-β-hid-roksietilimin, N-2-brombenzil-N-β-alaninaminlə-rin sintezi metodları göstərilmiş-dir.Üçvalentli lantanoidlərin qeyd olunan liqand-larla kompleks birləşmələri sintez olunmuş və tədqiq olunmuşlar. Görülən işlər Azərbaycanın, Rusiyanın və Türkiyənin elmi jurnallarında nəşr olunmuş və beynəlxalq konfranslarda məruzə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Меджидов А.А, Сулейманов Г.З. Комплексы Ln(III) (Y,La,Ce,Nd, Sm, Er) с восстановленными шиффовыми основаниями. Химия и химическая технология, РФ, Ивановская обл.,г. Иваново 2011, №10, Т 54, с.76-81.

2.Комплексы Ln(III) (Y,La,Ce,Nd, Sm, Er) с гидрированными шиффовыми основаниями. Химия и химическая технология, РФ, Иванов-ская обл., г. Иваново 2011, №11, Т 54, с.20-25.

3.Гараева С.Р, Меджидов А.А., Беюкгюнгёр О., Айдын А., Ялчин Б. Трехъядерные смешано¬валентные комплексы кобальта Co(III)-Co(II)-Co(III) с N-β-карбоксиэтилсалицилальдиминами. Журнал “Координационная Химия”, РФ, г. Москва, 2012, том 38, № 1, с.1-6,

4.Bahattin Yalcin, A.A.Medjidov.New complexes of trivalent lanthanides with N-2-hydroxybenzyli-dene-N'-β-hydro-xyethylethylenediamine.44th Wordn Chemistry Congress, Part II,11-16, August, 2013, Istanbul, Turkey, p. 722

5.A.A.Medjidov, Agayeva S.A.The synthesis of the new ligand with peptide groups and complexes Ln with it. Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург-2013. Т.I, c.21-22

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399353 (161) 
Mobil tel. (+994 55) 7172673 
Ev tel. (+994 12) 5390521 
Faks  
Elektron poçtu mirheydara@mail.ru