Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Ülviyyə Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 15.05.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya elmləri namizədi

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15 (Yeni 2316.01)

Kimyəvi kinetika və  kataliz

Kaolinit-vulkan külü əsasında seolitlərin sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilmə­si.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Тəbii xammal əsasında seolitlərin sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi, bununla yanaşı təbii, sintez olunmuş və sintetik seolitlər əsasında modifikasiya olunmuş metalseolit katalizatorlarının sintezi və sintez olunmuş metalseolit katalizatorların bir sıra kimyəvi reaksiyalarda katalitik xassələrinin tədqiqindən ibarətdir. Alınmış nəticələr yerli və xarici jurnallarda çap olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. А.M.Əliyev, Ü.Ə.Məmmədova, Yolçiyev Y.Y. Təbii xammal əsasında seolitlərin sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi // Kimya problemləri jurnalı, 2010, №3, s.145

2. А.М. Алиев, У.А.Мамедова, Х.Р.Самедов, А.А.Сарыджанов, Р.Ю.Агаева. Синтез и физико-химическое исследование высоко-кремнеземного цеолита ZSM-5 из природного сырья // Журнал Физическая химия, 2011, т.85, №2, стр.288-292

3.А.М. Алиев, Ф.В.Алиев, У.А.Мамедова. Разработка кинетической модели окислительной димеризации метана на модифицированном цеолитном катализаторе // Журнал Химическая промышленность, 2013, т.90, №8, стр.398

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “Gənclər günü” ilə əlaqədar elm sahəsində əldə etdiyi nəaliyyətlərə görə “Gənclər mükafatı” ilə təltif edilmişdir. (2012)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (dax. 126) 
Mobil tel. (+994 55) 7911196 
Ev tel. (+994 12) 5138245 
Faks  
Elektron poçtu ulviyye_mammadova@mail.ru