Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəlaləddinov Fidail Fətullah oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Şəki  şəhəri 
Təvəllüdü 28.03.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji İnstitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya  elmləri  namizədi  
Elmi rütbəsi Baş  elmi  işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi  kimya

Bi2O3-ZnO(Ga2O3)-SiO2(GeO2) oksid sistem­lərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi və alınmış birləş­mələrin bəzi xassələrinin öyrənilməsi.  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

7

 20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Oksid birləşmələri əsasında yeni tərkibli birləşmələr və şüşələr alınmış, onların fiziki-kimyəvi xassələri tədqiq edilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. М.К.Муншиева, М.Р.Багиева, Д.М.Ганбаров. Получение  и структурнохимическое иссле­дование комплексов неодима, самария и гадолиния с о-фталевой кислотой. Аз. хим. Журнал,  2011, № 4, с. 42-45.

2. Д.М.Ганбаров, М.К.Муншиева, С.Р.Мамедова, Б.Т.Усубалиева. Синтез и уточнение хими­ческих гидратов Ln

2

[ C

6

H

4

( COO)

2

]

3

·xH

2

O ( Ln= Nd, Sm, Gd), Аз. хим. журнал  2012, № 4, с. 98-102.

3. Д.М.Ганбаров., Б.Т.Усубалиева, А.Ш.Томуева, М.М.Гасанова Образование  соединений вклю­чений ком­плексов кадмия (II), никеля (II) и кобальта (II) с терефталевой кислотой со слоистой структурой. Вестник Аз. Инженерной Академии, 2013, с. 100-112.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın  akad. M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, AZ-1134,  H. Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381998 (187) 
Mobil tel. (+994 50)  6883440 
Ev tel. (+994 12) 4227651 
Faks  
Elektron poçtu