Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qasımov Hüsaməddin Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli ray., Aşağı Əbdülrəhmanlı kəndi 
Təvəllüdü 04.02.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Həndəsi qeyri-xəttiliyi və ətraf mühitin müqavimətini nəzərə almaqla, qeyri-bircins silindrik örtüklərin və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elastiki mühitdə yerləşən qeyri-bircins örtük və lövhələrin və düzbucaqlı lövhələrin elastiklik hüdudundan kənarda dayanıqlığı məsələləri tədqiq edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

  1. "Устойчивость ортотропной неоднородной цилиндрической оболочки,лежащей на анизотропном основании." Вестник БГУ-Баку,2006.-№ 2.-с.82-86.
  2. " Anizotrop əsas üzərində yerləşən ortotrop qeyri-bircins düzbucaqlı lövhənin dayanaqlıqlığı." Nəzəri və Tətbiqi Mexanika.-2006, № 1s.53-55.
  3. "Собственные колебания ортотропной, неоднородной, прямоугольной пластинки, лежащей на анизотропном основании." Механика машиностроение.- Баку, 2007.-№ 2.-с.23-25.
  4. " On natural transverse vibrations of orthotropic plate allowing for foundation resistance influence." Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2007.-vol.XXVII, № 7. Math.& Mech.-p.151-156.
  5. Gasimov H.M., Haciyev V.C., Fərhadov A.S. " Qeyri bircins anizotrop lövhələrin sərbəst rəqsləri." Тез.симп. «Современные проблемы математики, механики и информатики».- Naxçivan, 2007.-c.36.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 70) 3535274 
Ev tel. (+994 12) 4327473 
Faks  
Elektron poçtu husameddinqasimov@gmail.com