Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rüstəmova Məhsəti Akif qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan ray., Yenikənd kəndi 
Təvəllüdü 18.03.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika- riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Tor mexanikasının birölçülü olmayan məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tor mexanikasının birölçülü olmayan məsələləri  tədqiq edilmiş, silindrik örtüyün sərbəst rəqslərinin tədqiqinə aid məsələlər araşdırılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları
  1. Рустамова  M.A.,Тахери Е.А. " Исследование свободных колебаний сферического включения содержащего упруго-подвешенную массу находящуюся в акустической среде обратным методом." Механика-машиностроение.-2008, № 4, с. 14-17.
  2.  Рустамова M.A., Ceйфуллаев А.И. " Исследование радиально осесимметрической оболочки заполненной сжимаемой жидкостью." Механика-машиностроение.-2009, № 3, с. 37-40.
  3. Rustamova M.A., Agalarov D.G., Seyfullayev A.I. " Investigation of thread motion equations in a plane." International Journal of Nanosystems, Serial Publications, New Delhi (India) ISSN 0973-7332, July- Desember 2009, vol.2, issue 2, p.71-72
  4. Rustamova M.A.,Taheri E.A. " Investigation of free vibrations of spherical inclusion containing elastically suspended mass situated in acoustic medium by the inverse method." International Journal of Nanosystems, Serial Publications, New Delhi (India) ISSN 0973-7332, January- June 2010, vol.3, issue 1, p.23-25
  5. Рустамова M.A., Агаларов Д.Г. " Влияние размера цилиндра, содержащего сжимаемую жидклсть на свободные колебания." Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər Fundamental Elmlər, № 2, cild X (38), c.78-85.- Bakı.- 2011.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 50) 5350699 
Ev tel. (+994 12) 5384943 
Faks  
Elektron poçtu mehsetir@gmail.com