Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şükürova Şəhla Yusif qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 19.02.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.01.02

Diferensial tənliklər

Cırlaşan ikinci tərtib elliptik-parabolik tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 18
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cırlaşan ikinci tərtib divergent strukturlu elliptik-parabolik tənliklər sinfi üçün I sərhəd məsələlərinin birqiymətli zəif və güclü həllolunması tətqiq edilmiş, bu cür tənliklərin bir sıra keyfiyyət xassələri öyrənilmişdir. Xətti adi diferensial və xüsusi törəməli tənliklərin sərhəd şərtsiz həllinin yeganəliyi araşdırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.On solvability of the first boundary value problem for the second order degenerate elliptico-parabolic equations. //Proc.of Inst.Math.and Mech.Nat.Acad.Sci of Azerb. , 2001,v.15. (23),pp.132-145.

2.The apriori estimate of Holders norm of solutions of degenerate elliptico-parabolic equations of for the second order. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2001.- vol. XXI, №4.Math.& Mech.-p.117-121.

3.The A.D.Aleksandrov type inequality for a class of second order equations with non-negative characteristic form. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2001.- vol. XXI, №4.Math.& Mech.-p.103-110.

4.Существование и единственностъ слабого решения первой краевой задачи для класса вырождающихся эллиптико-параболических уравнений второго порядка. Bakı Univ. Xəbərləri.Fiz.-riy.Elmləri ser.,2002, №1,s.106-111.

5.The first boundary value problem for the second order degenerate elliptico-parabolic equations. //Proc.of Inst.Math.and Mech.Nat.Acad.Sci of Azerb. , 2005,v.23. (31),pp.101-108.

6.On strong solvability of the Diriclet problem for semilinear elliptic equations with discontinuous coefficients. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2007.- vol. XXVII, №7.Math.& Mech.-p.117-124.

7.The existence and uniqueness of the  first boundary value problem for the second order degenerate elliptico-parabolic equations. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2007.- vol. XXIX, №1.Math.& Mech.-p.171-180.

8.On uniqueness  of solution to second order ordinary linear differential equation. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2010.- vol. XXX, №7.Math.& Mech.-p.9-14.

9.9.Однозначная разрешимость второй краевой задачи для класса вырождающихся эллиптико- параболических уравнений 2-го порядка./ //Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.-Bakı, 2010.-səh.306-307

10.First order partial equations having a unique solution. //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.-2012.- vol. XXXII, №1.Math.& Mech.-p.71- 76.

11. On uniqueness of solution to n-th order ordinary linear differential equation. . //Trans.of NAS of Azerb.Ser.of  phys.-techn.and math.sci.- 2016, v. XXXVI, №1, p. 25-28.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 8402059 
Ev tel. (+994 12) 4320447 
Faks  
Elektron poçtu shehla.shukurova@mail.ri