Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qasımov Telman Benser oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Dağlıq Qarabağ, Xankəndi rayonu 
Təvəllüdü 28.10.1959      
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Kəsilən kvazi-diferensial operatorlar üçün sərhəd məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

5

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 1
Əsas elmi nailiyyətləri kəsilən diferensial operatorlar üçün sərhəd şərtlərinin requlyarlığı anlayışı daxil edilmiş, requlyar sərhəd məsələlərinin məxsusi və qoşma funksiyalar sisteminin fəzasında bazisliyi haqqında teoremlər isbat etmişdir; kəsilən diferensial operatorların kəsr dərəcələrinin təsviri haqqında nəticələr almışdır; sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan spektral  məsələlərin Lp+Cm və Lp fəzalarında bazisliyini tədqiq etmək üçün abstrakt teoremlər isbat etmiş və onların bir sıra tətbiqlərini göstərmişdir; Banax fəzalarının düz cəmində bazis olmağın yeni üsulu və onların tətbiqləri verilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Kasumov T.B., Bilalov B.T.On basicity of a part of a systems with infinite defect. Trans. of   NAS of Azerb. 2007,vol. XXVII, №7, pp. 53-58.

2. Kasumov T.B., Garayev T.Z.On necessary and sufficient conditions for obtaining the bases of banach spaces. Proc.of IMM of NAS of Azerb.2007. vol XXVI(XXXIV)pp. 93-98.

3. Гасымов Т.Б., Гасымов М.Г.Свойства собственных значений и собственных функций одной краевой задачи. Докл.НАН.Азерб.,2008. т.6, №1,стр.3-8

4. Kasumov T.B., Huseynli A.A. The basis properties of eigenfunctions of a discontinuous differential operator with a spectral parameter in boundary condition. Proceed. of IMM of NAS of Azerb. vol. XXXV(XLIII), 2011

5. Гасымов Т.Б.,  Гусейнли А.А. О полноте собственных и присоединенных функций одного разрывного дифференциального оператора второго порядка. Доклады НАНА, LXIII, 2012, №1, с.3-7.

6.Bilalov B.T., Kasumov T.B. On Kostyuchenko Problem, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, NationalAcademy of Sciences of Azerbaijan, Volume 40, Special Issue, 2014, Pages 1-22

7.  Bilalov B.T., Kasumov T.B.  On bases in Banach spaces, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, vol. LXXI, №2, 2015, pp. 6-9

8. Bilalov B.T., Kasumov T.B., Guliyeva F.A. Some Questions of Atomic Decompositions and Frames, Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics V. 3, No 2, 2015, December, pp. 17-50

9. Билалов Б.Т., Гасымов Т.Б. О базисах прямого разложения. Доклады Академии Наук, 2016, том 467, № 4, с. 381–384

10. Bilalov B.T., Kasumov T.B., Guliyeva A.A. On solvability of Riemann boundary value problem in Morrey-Hardy classes. Turk J Math, 40, (2016), 1085-1101
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dosenti
Digər fəaliyyəti  AMEA RMİ-nin nəzdindəki Namizədlik Müdafiəsi Şurasının elmi-tematik seminarın üzvü, Riyaziyyat fənni üzrə  Respublika Olimpiada Təşkilat Komitəsinnin  üzvü. 
Təltif və mükafatları 1. Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanı;

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və  Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları birgə İKT müsabiqəsinin sertifikatı

Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Akademik Zahid Xəlilov küç. 23 
Vəzifəsi dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6698180 
Ev tel. (+994 12) 4772446 
Faks  
Elektron poçtu telmankasumov@rambler.ru