Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynli Əli Abbas oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Yenigün kəndi 
Təvəllüdü 27.01.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Kəsilən diferensial operatorun məxsusi və qoşulmuş funksiyalarının bazislik xassələri haqqında
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

 

2

 

1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İkinci tərtib kəsilən diferensial operatorun məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sisteminin tamlıq, minimallıq və bazislik xassələri araşdırılımışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1.On the stability of basisness in  of cosines and sines. Turkish Journal of Math. 35 (2011)

2.The basis properties of eigenfunctions of a discontinuous differential operator with a spectral parameter in boundary condition. Proceed. of IMM of NAS of Azerb. vol. XXXV(XLIII), 2011

3. О полноте собственных и присоединенных функций одного разрывного дифференциального оператора второго порядка. Доклады НАНА, LXIII, 2012, №1, с.3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, müəllim 
Digər fəaliyyəti  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Qeyri-harmonik analiz şöbəsi, böyük elmi işçi 
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  Fəxri Fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 50) 6674686 
Mobil tel. (+99 4 12) 5109723 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu alihuseynli@gmail.ru