Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Arzu Qəmbər qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 04.05.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Differensial tənliklər

Bir sinif 4-cü tərtib Sobolev tipli yarım-xətti tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

4

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bir sinif 4-cü tərtib Sobolev tipli tənliklər üçün bircins Rikye tipli sərhəd şərtli birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş, sanki hər yerdə və klassik həllərinin varlığı və yeganəliyi haqqında teoremlər isbat edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. "О существовании в малом решении почти всюду одномерной смешанной задачи для одногокласса полулинейных уравнений типа Соболева четвертого порядка". Изв. БГУ. - 2008. - № 4. - с. 43-53.
  2. "On the existence in large for almost everywhere solution of one-dimensional mixed problem for a class of semilinear fourth order equations of Sobolev type." Proc.of IMM of NASA, 2009,- vol. XXX(XXXVIII).- p.19-36.
  3. Aliyeva A. G., Khudaverdiyev K.I. "On the existence in small for classical solution of one-dimensional mixed problem for a class of semilinear fourth order equations of Sobolev type. IV." News of Baku Un-ty.- 2009.- Phys.- math.sci.series.- N 1.- p.5-17.
  4. Aliyeva A.G., Khudaverdiyev K.I.  "Study of classical solution of one-dimensional mixed problem for a class of semilinear fourth order equations of Sobolev type." Modern Problems of Appl.Math. & Inform. Technologies/ Al-Khoresiy.- 2009.- p.37.
  5. Алиева  А.Г., Худавердиев К.И. "О существовании в целом классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева четвёртого порядка." Новые технологии в образовании/ Мастеринг, 2009.- № 6.- с.38-54.
  6. Алиева  А.Г., Худавердиев К.И.   "О существовании в малом классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева четвёртого порядка.IV."  Вестн.Бакин.ун-та. Сер.физ.мат.н. 2009, № 1.- С.5-17.
  7. "Стабилизация решений одной обратной краевой задачи для дифференциального уравнения с частными производными четвёртого порядка." Технология и методика в образо-вании. научно- техн.ж.- 2011.- № 2.- с.32-36.
  8. "Стабилизация решений смешанной задачи для гиперболических уравнений второго порядка при t→∞." Tələbələr,magistrlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçılarin “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri”adlı konfransın materialları./Bakı, 2011.- s.15.
  9. "Investigation of generalized solution of one-dimensional mixed problem for a class of fourth order semi-linear equations of  Sobolev type. 1. "Trans.of  NAS Azerb.Ser.of phys.-techn. and math.sci.-2012.-vol.XXXII, № 4. Math. & Mech.-p.3-12.
  10. "Исследование обобщённого решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений типа Соболева четвёртого порядка." Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri.Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf.materialları.-Bakı 2012.- s.12
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50)7586016 
Ev tel. (+994 12) 4315580 
Faks  
Elektron poçtu Arzu.66@bk.ru