Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynov Fuad Sahib oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şirvan şəh. 
Təvəllüdü 25.12.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi Elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Transversal-izotrop sferik örtüyün üçölçülü gerginlik-deformasiya vəziyyətinin asimptotik analizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sferik örtüklərin üçölçülü gerginlik-deformasiya veziyyetinin asimptotik təhlili.

Elastiki örtüklər nəzəriyyəsi və silindrik örtüklər nəzəriyyəsində bir sıra sərhəd məsələlərinin araşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları 1. Задача теории упругости для трансверсально-изотропной сферической оболочки. Баку, Механика. Машиностроение, 2002, №3-4, с.9-13.

2. Исследование упругого равновесия трансверсально-изотропной сферической оболочки с закрепленной лицевой поверхностью. Баку, Механика. Машиностроение, 2002, №1, с.17-19

3. Решения задачи теории упругости для трансверсально-изотропной сферической оболочки при шарнирных опираниях лицевой поверхности. Баку, Научные трауды. Фундаментальные науки, 2002, №2, с.82-89.

4. The construction of homogeneous solutions for transversally-isotropic hollow sphere. Trans. of NASA, series of phys.-tech. and math. sciences 2002., vol. XXII, №1, p.206-210

5. Building of homogeneous solutions for a transversally-isotropic spherical shell. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mechanics, 38 (7), 2018. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. p.76-100.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513
Mobil tel. (+994 50) 3388548 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu miliyvrag@mail.ru