Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynov Sarvan Təhməz oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Ermənistan Resp., Qafan ray., Keypəşir kəndi 
Təvəllüdü 22.05.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial tənliklər

İkinci tərtib qeyri-müntəzəm cılaşan divergent formalı elliptik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müntəzəm və qeyri-müntəzəm cırlaşan elliptik tənliklərin həllərinin Hölder kəsilməzliyi və mənfi olmayan həllər üçün Harnak bərabərsizliyi isbat olunmuş.Sərhəd nöqtəsinin Viner tipli requlyarlıq meyarı alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. "О разрешимости первой краевой задачи для неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка." Тез.межд.конф.по математике и механике, посвящ.50-летию со дня рожд.чл.корр.НАНА проф.И.Т.Мамедова.-Баку,май 2005.-с.81.
  2. "Однозначная разрешимость задачи Дирихле для равномерно вырождающегося эллиптического уравнения 2-го порядка." Тез.конф. «Теор.и прикладные задачи операторных уравнений», посвящ.75-летию проф.Я.Д.Мамедова.-Баку,2006.-с.56-57.
  3. "Первая Краевая задача для равномерно вырождающихся дивергентных эллиптических уравнений 2-го порядка." Вестник Бакинского Унв.Сер.физ.- мат.наук.-2006.№ 2.с.41-48.
  4. "On Holder continuity of solutions of a second order one uniformly degenerating elliptic equation." Proc.of IMM of NASA.-2006.-vol.24.
  5. p.75-86.
  6. "О Гельдеровости решений одного эллиптического уравнения." Тез.конф.по математике и механике посвящ.70-летию со дня рожд.проф. А.Д.Гаджиева.-ИММ.Б.,2007.-с.61.
  7. "On density of smooth functions in Sobolev weight space." Proc.of  IMM\NAS of Azerb.-2007.-vol.XXVI (XXXIV).-p.69-74.
  8. "Внутренняя оценка нормы Гельдера решений неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений." Мат.Междунар.Российско-Азерб. симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» и VIШколы   молодых учёных «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информатики».-Нальчик-Эльбрус, 2008.-с.58
  9. Гусейнов.C.T., Алиев М.Дж."Первая краевая задача для вырождающихся уравнений второго порядка." Тез.док.третьей меж.конф.посв.85-летию чл.корр. РАН, проф.Л.Д. Кудрявцева, 2008.- с.251-252.
  10. Huseynov S.T., Aliyev M.J. "On holder continuity of p(x)- harmonic functions." Abstr.of the 3rdCongress of the World Math.Soc.of Turkic Countries/Almatys June 30-July4, 2009.- vol.1.- p.211.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6226117 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sarvanhuseynov@rambler.ru