Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Musayev Xasay İbrahim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax şəhəri, Karamanlı kəndi
Təvəllüdü 13.06.1929
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azerbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Dairəvi olmayan hamar və qabırqalı silindrik örtüklərdə bir neçə sərhəd məsələlərinin həlli
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İxtiyari ölçüdə elastiki silindrik örtüklərin təhlili 
Elmi əsərlərinin adları 1. Об одном методе решения уравнения равновесия непологих произвольных цилиндрических оболочек. Известия АН Азерб. ССР серия физ-техн. и матем. наук, 1968, №3, с.142-147.

2. Приближенное решение уравнения равновесия непологих произвольных цилиндрических оболочек методом малого параметра. Известия АН Азерб. ССР серия физ-техн. и матем. наук, 1968, №6, с.131-135.

3. Определение усилий в характерных сечениях некруговых цилиндрических оболочек. Известия АН Азерб. ССР серия физ-техн. и матем. наук, 1970, №3, с.138-144.

4. Musayev X.İ., Quliyev R.S. “Nazik qabıqlı örtüklərdə böyük ayıntı probleminin araşdırılması.” Nəzəri və tətbiqi mexanika.- 2010, №1, - səh.14- 15.

5. Musayev X.İ., Quliyev R.S. “Nazik divarlı silindrik örtüklərdə eninə istiqamətdə əmələ gələn momentin təyini.” Nəzəri və tətbiqi mexanika.- 2010, №1(17) - səh.14- 15.

6. Musayev X.İ., Calalov M.C. “Nazik qabıqlı qapalı silindrik örtüyünün möhkəmliyi.” Nəzəri və tətbiqi mexanika.- 2010, №3(19), H. V.- səh.3- 4.

7. Musayev X.İ., Quliyev R.S., Musayev İ.X. “Nazik divarlı silindrik örtüklərdə eninə istiqamətdə əmələ gələn momentin təyini.” Nəzəri və tətbiqi mexanika.- 2010, №1(17), H. V.- səh.27- 29.

8. Мусаев И.Х., Гулиев Р.С. “Выражение усилий цилиндрических оболочек некругового очертания через функции В.В.Новожилова.” Научно-технический журнал «МГОУ-ХХI- Новые технологии»- Москва.- 2011, № 2.- с.13.

9. Musayev X.İ., Calalov M.C., Əliyev İ.Y. “Silindrik örtüklər nəzəriyyəsindəki fiziki tənliklərin araşdırılması.” Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri.- 2011.- No.3(73).- s.80-83.

10. Musayev X.İ., Calalov M.C. “Məhlulla doldurulmuş silindrik dəmir-beton çənə təsir edən normal qüvvənin hesablanması.” Azər.ali məktəblərinin xəbərləri.- Bakı- 2011.- No.2, cild 13.- s.37-39.

11. Musayev X.İ., Calalov M.C. “Qalınlığı nazik olan örtüklər nəzəriyyəsi haqqında.” Nəzəri və tətbiqı mexanika.- 2012, c.VII, № 2 (26).- s.63.

12. Musayev X.İ., Hüseynov F.S. Külək təsiridən silindrik dəmir-beton çənin hesabatı. Azerbaycan Dövlət İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi mexanika” , 2017, №3-4, s.6-9

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 50) 7649076 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu xasaymusayev@gmail.com