Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rəsulova Sevinc Ramiz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 26.04.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2003.01

Maye, qaz və plazma mexanikası

Neft cirklənmələrində yayılmaların tədqiqi və onların riyazi modelləşdirilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- aparılan tədqiqatlar nəticəsində qeyri-Nyütonmayelərdə radiusun yayılma dinamikasının qanunauyğunluğu S-şəkilli olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Dəyişən özlülüklü neft dağılmalarında radial yayılma məsələsi ədədi üsulla həll olunmuşdur;

- məsaməli mühitə daxil olmuş çirklənmələrin müxtəlif zonalardan sıxışdırılmasında konsentrasiyanın paylanması prosesi riyazi modelləşdirilmişdir;

- polimer məhlulun müəyyən konsentrasiya diapazonunda neft-polimer qarışığinda fluktuasiya səbəbinin, heterogen kompozisiyalarda tiksotropluqda dinamiki proseslə yarandığı göstərilmişdir. Bu prosesin kinetik modeli verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Панахов Г.М., Агаева Г.Р., Расулова С.Р. Реохимическая активация водоцементных смесей газогенерирующими агентами // ProseedingsofNASofAzerb., V. XXVI, 2007, p. 159-160

2. Панахов Г.М., Аббасов Г.М, Расулова С.Р.  Численное моделирование задачи радиального растекания нефтяного разлива с переменной вязкостью // TransactionsofNASofAzerb., V. XXVII, №7, 2007, p. 217-220.               

3. Расулова С.Р. О проникновении нефтяных разливов в грунты и их устранение вытеснением воды // “Mexanikamaşınqayırma” jurnalı, № 2, Bakı, 2010. - S.25-28

5. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Агаева Г.Р., Алиев Г.А., Расулова С.Р. Воздействие на пласт системами на основе природных газогенерирующих минералов // AzerbayjanOil İndustryJournal, #2. - 2011. - p.20-25.

6. Аббасов Г.М, Расулова С.Р.  Численное исследование фильтрации жидкостей в пористой среде с подвижными границами // Теоретическая и прикладная механика №1 2012. Межвузовский научно-технический журнал. - С.106-112.

7. Расулова С.Р., Агаева Г.Р. О проникновении загрязненных разливов в грунты и их устранение вытеснением // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, №3. - С.399-406.

8. Расулова С.Р. Движение границы раздела двух жидкостей при прямолинейном вытеснении одной жидкости другой // Научные труды Азербайджанской государственной Морской Академии №2 Баку. - 2012. – С. 52-56.

9. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Агаева Г.Р., Алиев Г.А, Бахтияров С.И., Расулова С.Р. ANovelMoistCarbonDioxideGenerationEnhancedOilRecoveryTechnology // Discontinuity, NonlinearityandComplexity 1(1) (2013) 1-6, (ABŞ).   

10. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Расулова С.Р. Регулирование вязкостной аномалии в гетерогенных углеводородных композициях // Вестник РАЕН, №1, 2014. – C. 56 – 62.

11. Гаджиев В.Д., Джафаров Х.Г. Расулова С.Р. Свободное колебание прямоугольного участка неоднородного трубопровода, лежащего на двухконстантном основании // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2015, т.13, №4

12. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., Гусейнов В.Г. Реологические свойства структурообразующих дисперсных систем // Нефтегазовое дело, №2, 2016. - C. 133-141.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12)  5380221 
Mobil tel. (+994 50) 3786695 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu seva.yuzbekova@yahoo.com