Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Yüzbaşiyeva Afət Oqtay qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 03.01.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.02.05

Maye, qaz və plazma mexanikası

Heterogen məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülməsinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

12  


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-          qeyri-xəttieffektləri və layların qeyribircinsliyini nəzərə alaraq maye-qaz sistemlərin süzülmə prosesinin öyrənilmişdir və fraktal quruluşu olan stasionar süzülmənin məsələsi tədqiq edilmişdir;

-          hidrodinamik qüvvələrlə kapilyar qüvvələrin bir-birinə nisbətinə baxılmışdır. Layda mobil və immobil zonaların yaranması tədqiq olunmuşdur;

- məsaməli mühitlərdə süzülmədə immobil zonadan karbohidrogenlərin mobil zonaya keçməsi mexanizmi və bununla əlaqədar nəzəri əsaslanmalar tədqiq olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

1. Yüzbaşiyeva A.O. Non-stationary filtration in non-homogeneous-porous medium with discontinuous jump of penetrability // Transactions of NAS of Azerb., V. XXIII, №4, 2003, p. 227-232.              

2. Сулейманов Б.А., Юзбашиева А.О. О фильтрации и инфильтрации в зонально-неоднородной пористой среде // Инженерно-Физический Журнал. Том.77, №6, 2004, с.120-123.

3. Сулейманов Б.А., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О. Нестационарная плоско-радиальная фильтрация в зонально-неоднородном пласте //ИФЖ. Том.78, №6, 2005, c. 89-92. 

4. Сулейманов Б.А., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О. Стационарная фильтрация в фрактально-неоднородной пористой среде // ИФЖ. Том.78, №4, 2005, c. 194-196

5. Сулейманов Б.А., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О. Виброволновое воздействие на пласт и призабойную зону скважин с учетом эффекта проскальзывания // ИФЖ. Том.81, №2, 2008, с. 358-364.

6. Yuzbashiyeva A.O. On slippage effect influence on pressure curves with regard to uninstantanueus liquid inflow failure // Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXI, 2009, p. 169-176.             

7. Сейфуллаев А.И., Мамедова Г.А., Рустамова М.А., Юзбашиева А.О. Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость // Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск, стр.1312-1317.

8. Akhundov M.B, Seyfullayev A.I., Yüzbaşiyeva A.O.  Prediction of fatigue strength under cyclic loading // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/7 (63), 2013, с.44-47.  г. Харьков   

9. Guliyev R.S. Seyfullayev A.I., Yüzbaşiyeva A.O.  Microscopic destruction of a structural homogeneous bar of a finite length under some length-wise directed impact loading // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/7 (66), 2013, с.13-16. 

10. Латифов Ф.С., Сейфуллаев Ф.А., Юзбашиева А.О. Геометрические нелинейные параметрические колебания поперечно подкрепленной цилиндрической панели при динамическом взаимодействии со средой // Инженерно-физический журнал, Том.86, №2, 2013. Минск, стр.443 – 446;

11. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Гусейнов В.Г. Теплоперенос при течении газожидкостных углеводородных потоков в трубопроводных системах - Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №3. - 2015. -  C. 3 - 7.

12. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., Гусейнов В.Г. Реологические свойства структурообразующих дисперсных систем // Нефтегазовое дело, №2, 2016. - C.133-141.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5380221 
Mobil tel. (+994 55) 7861078 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu afa7803@rambler.ru