Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mehdiyev Mahir Əliqulu oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Qazax ray., Abbasbəyli kəndi 
Təvəllüdü 15.03.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Dnepropetrovsk Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Dairəvi deşiklərə və radial çatlara malik nazik cisimlərin local dayanıqlığı və dağılması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

23

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  2
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. “Free  oscillations  of  a fluid-filled  hollow   cylinder   with   small-scale curvings  in  structure.” Trans. of  NAS of  Azerb., ser. of  phys. – techn. and  math.sci. – 2005. – vol. XXV, N  4. Math.& Mech.- p.147-152.
  2. “Strukturunda  əyintiləri  olan  silindrin sonsuz   elastiki  mühitdə  sərbəst rəqsləri.” AMEA – nın  muxb. üzv. B.A.İsgəndərovun  70 illik  yubleyinə  həsr  olunmuş  X11 konf. – Bakı, 2006.-s. 105.
  3. “Задача  о свободных колебаниях полого цилиндра с мелкомасштабными искривлениями в структуре, заполненной средой.” Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı.- 2010.- səh. 233-235.
  4. “Nonlinear parametric vibrations of viscoelastic medium contacting cylindrical shell stiffened with longitudinal ribs with regard to lateral shift.” Abstr.of conf. dedicated to the 70th anniversary of the Georgian National Acad.Sciences & the 120 th birthd.of its president acad. Muskhelishvili N.- Sept.15-19, Batumi, Georgia.- p.143.
  5. “Free vibration of a hollow cylinder with small-scale distortions of the structure, filled with a medium.” Pedaqoji Univ.Xəbərləri.- 2011.- № 3.- s.14.
  6. “Nonlinear parametric vibrations of viscoelastic medium contacting cylindrical shell stiffened with annular ribs and with respect lateral shift.” Abstr.of conf. “Continuum mecha-nics and related problems of  analysis” dedicated to the 70th anniversary of the Georgian National Acad.of Science & the 120th birthd.of its president acad. Muskelishvili N.- Sept.9-14, Tbilisi, Georgia.- p.77.- 2011.
  7. “Исследование нелинейных параметрических колебаний ребристой цилиндрической оболочки, заполненной со средой с учётом поперечного сдвига.” Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.161
  8. “Nonlinear parametric vibrations of a ridge cylindrical shell dynamically contacting with medium.” Trans.of NAS of Azerb., ser.of phys.-techn. and math.sci.-2012.- vol. XXXII, № 4. Math. & Mech.-p.101-108.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

23 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç 6.
Vəzifəsi Riyaziyyat kafedrası, dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3184032
Ev tel. (+994 12) 4365324 
Faks  
Elektron poçtu mahirmehdiyev@mail.ru