Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Eminağa Mirzağa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Ərkivan kəndi
Təvəllüdü 12.06.1962  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Leninqrad Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Nəsrəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə gətirdiyi bir sıra yeniliklərin müəyyən edilməsi

Elmi əsərlərinin adları

  1. Э.М.Мамедов, А.А. Бабаев, "Философский трактат Насиреддина Туси «Таджридул-Э,тигад» («Абстрагирование веры») как источник изучения его математических взглядов" Наука и техника.Вопросы и теории. Тезисы 29-й межд. конф-ции СПб отделения нац. комитета по истории и философии науки и техники РАН. Выпуск 24/ Санкт Петербург. 2008. Стр.204-205
  2. Э.М.Мамедов, В. Ф. Меджлумбекова, "Об отличии понятия «доказательства» у Насиреддина Туси  от «доказательства» Евклида.". / СПб 2008, Стр209-210
  3. Э.М.Мамедов, Э.А.Рахмани, "О математической сущности примеров-парадоксов Насиреддина Туси, приведенных в книге Хилли «Кешф-ал-мурад фи шарх ал- Этигад»", Наука и техника.Вопросы и теории. Тезисы 30-й межд. конф-ции СПб отделения нац. комитета по истории и философии науки и техники РАН. Выпуск 25. /СПБ 2009. Стр.185
  4. Э.М.Мамедов, А.Г. Палангов. "Поннятие кол-стваВ произведениях Насиреддина ат-Туси". Материалы 2-ой межд. научно-практической конф-ции. «Модернизация системы непрерывного образования /Дербент-2010. стр. 391-395.
  5. Э.М.Мамедов, А.А. Бабаев, " О четырех фигурах силлогизмов в логических работах ат-Туси". Современная логика. Проблемы теории и истории. Материалы 31-й межд. науч. конф-ции. Выпуск 26./СПб 2010. стр.55-56
  6. Э.М.Мамедов, В. Ф. Меджлумбекова."О логических трактатах ат-Туси" Современная логика. Проблемы теории и истории. Материалы 31-й межд. науч. конф-ции. Выпуск 26./СПб 2010. стр.96-97.
  7. E.M.Məmmədov, M.C,Mərdanov, S.S.Mirzəyev. "Elementar riyaziyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar. II kitab"/ Bakı. “Təhsil”  2010
  8. Э.М.Мамедов, А.Г. Палангов, " О логическом трактате Н.Туси «Таджрид ал-мантик»." Материалы 3-й межд.- научно-практической конф-ций «Модернизация системы непрерывного образования». Стр. 207-209/Дербент-2011.
  9. Э.М.Мамедов, " О шести принципах науки в трактате Н.Туси «Таджрид ал-мантик»". Наука и техника.Вопросы и теории. Тезисы 32-й межд. конф-ции СПб отделения нац. комитета по истории и философии науки и техники РАН. Выпуск 27/СПб 2011. Стр 163-164
  10. E.M.Məmmədov, Xacə Nəsirəddin Tusi “Təcrid əl-məntiq”. Bakı. “Araz” nəşriyyatı-2012
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 25 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7562102  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

eminm62@gmail.com,  eminaga.mammadov@imm.az