Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mirzəyeva Gülnar Rövşən qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Turan qəsəbəsi 
Təvəllüdü 23.09.1985 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2002.01

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Düzbucaqlı prizmalarda və silindrlərdə qeyri stasionar dalğaların yayılması prosesinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

10Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. On Saint-Venant principle in dynamics of elastic beams. Proceed.of IMM of NASA, Vol. XXXIV (XLII), Baku-2011, p. 123-129.

2. Расулова Н.Б. Исследования касательного удара по торцу полубесконечнего прямоугольного бруса. Научные труды Азербайджанской Государственной морской Академии №2, 2012 стр. 44-48.

3. Расулова Н.Б. Распространение волн в прямоугольном брусе, подверженном действию ударных касательных сил. Восточно-Европейского, журнала передовых технологий, № 3.2014. cтр. 42-51.

4. Распространение волн напряжений в прямоугольном брусе. Н.Б. Расулова., Г.Р.Шамилова. Изв. Ан РФ., МТТ. №4, 2016, стр. 145-153.

5. Nazila B. Rassoulova, Gulnar R. Mirzoyeva A method for solving dynamic problems for cylindrical domains // Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mechanics, 35 (7), 68-75 (2016).

6. В.Д. Гаджиев.,Мирзоева Г.Р., Шириев А.И. О свободном колебании непрерывно неоднородно ортотропной прямоугольной пластинки, лежащей на неоднородно вязкоупругом основании. Cстроительная механика инженерных конструкций и сооружений. Mосква, № 5, 2017, с.14-19.

7. V.D. Haciyev, Abdullah Avey, G.R. Mirzeyeva, A.İ.Şiriyev,M. Süzer, Elastik Winkler əsas üzərində oturan homogen olmayan ortotropik lövhələrin sərbəst rəqsləri problemin həlli. XX.Ulusal Mekanik Kongresi, Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 05.09.-09.09.2017.

8. V.D. Haciyev, G.R. Mirzeyeva, A.I. Shiriyev, Effect of Winkler foundation, inhomogeneity and orthotropy on the frequency of plates. Journal of Structural Engineering and Applied Mechanics, Turkey, 2018,Volume 1, Issue 1, Pages 1-5.

9. Г.Р. Мирзоева,М.С.Гулиев, М.А.Рустамова, Дифракция на цлиндре гармонических поверхностных волн в жидкости. Ежемесячный научный журнал «SCIENTIA. ТЕХНИКА» (online)№ 6 / 2016б, с. 4-6.

10. Расулова Н.Б. Мирзоева Г.Р. Распространение волн напряжений в прямоугольном брусе. Изв. АН РФ., МТТ. №4, 2016, стр. 145-153.

11. Мирзоева Г.Р.,Pасулова С.Р., Шириев А.И. Осесимметричные колебания неоднородной по длине цилиндрической оболочки, лежащей на неоднородном вязко упругом основании. ВЕСТНИК Бакинского Университета, ISSN 1609-0586, БГУ, №2, 2018, стр. 115-121.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5386513 
Mobil tel. (+994 55) 7979167
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu gulnar.mirzayeva@gmail.com