Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nağıyev Həsən Əli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.  
Təvəllüdü 02.08.1977  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1203.01

Kompüter elmləri

Uçölçülü qeyri xətti dinamiki sistemlərin ədədi üsullarla keyfiyyət təhlili və idarəetmə üsullarının vizuallaşdırılması (Neftin krekinqi nümunəsində) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37


8


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-xətti dinamika məsələləri, stuasiyaya görə idarəetmə

Elmi əsərlərinin adları

  1. Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев. Качественное исследование тепловой динамики реакционно-регенерационных систем с циркулирующим катализатором в трехмерном пространстве состояний.// Известия. Вуз.-ов  «Химия и химическая технология», г. Иваново, 2011,T. 54, №1, С. 95-100
  2. А. Г. Нагиев, Ф.Б.Имранов, Г.А.Нагиев.  Многолистовый фазовый стерео портрет трехмерной динамической системы и визуализация процесса управления объектами с множественностью стационарных состояний.// Автоматика и вычислительнаятехника. г.Рига , 2011, № 1, C.18-29.            
  3. A.G.Nagiev,S.A.Khalilov,A.S.Guseinova, H.A.Nagiev. Visualization of the Factor of Transported-Catalyst Density Distribution Along the Length of Vertical Pipelines in Petroleum Gas Oil Cracking Units // Chemical and Petroleum Engineering. Springer. May 2016, Volume 52, Issue 1, pp 15-20.
  4.  A. G. Nagiev, F. A. Alieva, H.A.Nagiev. Problem of Optimal Management of Resources of Industrial Production with Given Statistical Data of Disturbance Parameters // 2016ICMSEM,«Advances in Intelligent Systems and Computing», Springer. Volume 502. 2016, pp. 997-1009.
  5.  A. G. Nagiev, F. A. Alieva, Vibrational Control of Objects with Distributed Parameters Using Hydrotreating of Motor Fuels as an Example// 2016ICMSEM,«Advances in Intelligent Systems and Computing», Springer. Volume 502. 2016, pp. 213-222.
  6. Aliyeva F.,Nagiev.H., Mathematical modeling of dynamics of the reactor hydrotreating hydrocarbon oils to control//PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. Moscow 2016, № 18 (60), pp.23-27.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri v.i.e. 
Xidməti tel. (+994 12) 5395097  
Mobil tel. (+994 55) 7770909 
Ev tel. (+994 12) 5305427  
Faks  
Elektron poçtu

hasannanagiev@gmail.com