Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Rza Çingiz oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan 
Təvəllüdü 12.04.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.01.02

Diferensial Tənliklər

Bircins tipli fəzalarda potensial tipli operatorlar və onların diferensial tənliklərə tətbiqləri  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

20


17 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri

Bəzi yeni iterativ Hardi-tipli bərabərsizliklərin xarakterizə edilməsi;

Morri-tipli fəzalarda Həqiqi və Harmonik Analizin klassik operatorlarının məhdudluğunun xarakterizə edilməsi;

Ümumiləşmiş Morri-tipli fəzalarda kəsr maksimal operator və Riss potensialınin normlarının ekvivalentliyinin xarakterizə edilməsi;

Lokal və global Morri-tipli fəzaların dual və pre-dual fəzalarının xarakterizə edilməsi;

Klassik Morri fəzasında maksimal kommutator və maksimal funksiyanın kommutatoru üçün zəif tipli qiymətləndirmələrin alınması;

Çəkili lokal Morri-tipli fəzalar ilə çəkili komplementar lokal Morri-tipli fəzalar arasında daxilolma teoremlərinin xarakterizə edilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, A Note on Boundedness of the Hardy-Littlewood Maximal Operator on Morrey Spaces, Mediterr. J. Math. 13 (4) (2016), 1885--1891. MR3530905

2. R.Ch. Mustafayev, T. Ünver, Reverse Hardy-type inequalities for supremal operators with measures, Math. Inequal. & Appl. 18 (4) (2015), 1295--1311. MR3414598

3. R.Ch. Mustafayev, T. Ünver, Embeddings between weighted local Morrey-type spaces and weighted Lebesgue spaces, J. of Math. Inequal. 9 (1) (2015), 277--296. MR3333923

4. M. Agcayazi, A. Gogatishvili, K. Koca, R.Ch. Mustafayev, A note on maximal commutators and commutators of maximal functions,} J. Math. Soc. Japan. 67 (2) (2015), 581--593. MR3340187

5. V.S. Guliyev, T. Karaman, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Commutators of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces, Czechoslovak Math. J. 64 (139) (2014), 365--385. MR3277742

6. A.Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, L.-E.~Persson, Some new iterated Hardy-type inequalities: the case θ =1, J. Inequal. Appl. (2013), 29 pp. MR3320124

7. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, New characterization of Morrey spaces, Eurasian Math. J. 4 (1) (2013), 54--64. MR3118891

8. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, New pre-dual space of Morrey space, J. Math. Anal. Appl. 397 (2) (2013), 678--692. MR2979604

9. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, L.-E. Persson, Some new iterated Hardy-type inequalities, J. Funct. Spaces Appl. 2012, 30 pp. MR3000818

10. A. Akbulut, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, On the Boundedness of the maximal operator and singular integral operators in generalized Morrey spaces, Math. Bohem. 137 (1) (2012), 27--43. MR2978444

11. R.Ch. Mustafayev, On boundedness of sublinear operators in weighted Morrey spaces, Azerb. J. Math. 2 (1) (2012), 63--75. MR2967285

12. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, Multidimensional reverse Hardy inequalities, Math. Inequal. & Appl. 15 (1) (2012), 1--14. MR2919426

13. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, Equivalence of norms of Riesz potential and fractional maximal function in generalized Morrey spaces, Collect. Math. 63 (1) 2012, 11--28. MR2887108

14. V.S. Guliyev, R.Ch.Mustafayev, Boundedness of the anisotropic maximal and anisotropic singular integral operators in generalized Morrey spaces, Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 27 (12) (2011), 2361--2370. MR2853794

15. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, Dual spaces of local Morrey-type spaces, Czechoslovak Math. J. 61 (136) (2011), 609--622. MR2853078

16. A. Gogatishvili, R.Ch. Mustafayev, On a theorem of Muchenhoupt-Wheeden in generalized Morrey spaces, Eurasian Math. J. 2 (2) (2011), 134--138. MR2910836

17. V.I. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, Sufficient conditions for boundedness of the Riesz potential in local Morrey-type spaces, Potential Anal. 35 (2011), 67--87. MR2804553

18. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Stein-Weiss inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications, Complex Var. Elliptic Equ. 55 (8-10) (2010), 847--863. MR2674868

19. V.I. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, Boundedness of the fractional maximal operator in local Morrey-type spaces, Complex Var. Elliptic Equ. 55 (8-10) (2010), 739--758. MR2674862

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5380713 
Mobil tel. (+994 50) 6342616 
Ev tel. (+994 12) 4210180 
Faks

(+994 12) 5390102

Elektron poçtu

rzamustafayev@gmail.com