Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əhmədzadə Nigar Rahib qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Neftçala rayonu, Neftçala şəhəri  
Təvəllüdü 31.08.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1211.01

Diferensial tənliklər

Cırlaşan elliptik tip tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

3

 

1  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Sərhədin ətrafında cırlaşan divergent kvazixətti elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin həllinin özünü aparması öyrənilmişdir; müxtəlif sinif oblastlarda enerji inteqralları üçün aprior qiymətləndirmələr alınmışdır; sərhəd nöqtəsinin ətrafında həll üçün qiymətləndirmə tapılmışdır;  Dirixle məsələsinin ümumi həlli üçün oblastın sərhədində kompaktin aradan qaldırıla bilməsi üçün kafi şərt tapılmışdır; oblastın həndəsi quruluşundan asılı, qeyri kompakt sərhədə malik qeyri-məhdud oblastlarda  yüksək tərtib qeyri-xətti cırlaşan elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsinin ümumiləşmiş həlli üçün energetik aprior qiymətləndirmələr alınmışdır; qeyri-məhdud oblastlarda qeyri-məhdud enerji inteqralına malik həllin özünü aparması haqqında Fraqmen-Lindelyof tip teoremlərə alternativ teoremlər alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Gadjiev T.S., R.Rasulov, Sadigova N.R.  Behavior of solutions of degenerate nonlinear elliptic equations near of boundary. Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2010, Bulgaria, p.93-100.

2. Sadigova N.R. On behavior of solutions of higher order degenerate elliptic equations. Trans. of  IMM of  NAS of Az.,  vol. XXX, №1, 2010, p. 177-184.

3. Гаджиев Т.С., Садыгова Н.Р.   О поведении решений вырождающихся нелинейный эллиптических уравнений на границе. Известия Педагогического Университета , Баку-№2-2011, с.20-27.

4.Gadjiev T.S., Sadigova N.R. Behaviour of solution nonlinear degenerateelliptic equations.  Международной конференции, посв. 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова,12-14 январь.Баку-2011, с.125-128.

5.Gadjiev T.S., Sadigova N.R., Aliyev X. Behaviour of solution degenerate elliptic equations. Межд. Семинар «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения», Ростов-на-Дону, 2011, с. 40.

6.Sadigova N.R. Removable singularities of solutions of degenerating nonlinear elliptic equations on domain boundary. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2011, vol. XXXIV (XLII), pp. 91-98.

7.Gadjiev T.S., Rasulov R., Sadigova N.R., Removable singularities of solutions of degenerate nonlinear elliptic equations on the boundary of a domain. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Volume 74, Issue 16, November 2011, pp.  5566–5571.

8.Gadjiev T.S., Sadigova N.R., Mamedova K. N.  Behaviour of solution degenerate elliptic and parabolic equations. International Conference Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 04-09 September, 2012, p.48, Mersin, Turkey.

 9.Gadjiev T.S., Sadigova N.R., Mamedova K. N.  The removable of solution degenerate elliptic and parabolic equations. IV annual conference of the Georgian Mathematical Union Dedicated to academician Victor Kupradze on his 110-th birthday anniversary and Georgian Mathematical Union on his 90-th year from founding September 9-15, 2013, in Tbilisi and Batumi, Georgia, p. 96.

10.Gadjiev T.S., Sadigova N.R. Removable singularities of solutions of degenerate nonlinear elliptic equations. Caucasian mathematics Conference CMC I, 5-6 September, 2014, Tbilisi, pp. 87-88

11. Gadjiev T.S., Sadigova N.R. Removable singularities for some degenerate non-linear elliptic equations. Mathematica Aeterna, Vol. 5, 2015, no. 1, 21 – 27

12. Ahmadzade N.R. Behavior of the solution of a nonlinear elliptic equation in unbounded domains with a complicated geometrical configuration boundary. International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators. Baku, Azerbaijan, 2016, p.2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4093618 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nigar_sadigova11@mail.ru