Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Bəhram Əli oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Gürcüstan Resp.
Təvəllüdü 22.05.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.02

Diferensial tənliklər

Разрешимость дифференциально-операторных уравнений гиперболического и эллиптического типов и их применение к дифференциальным уравнениям в частных производных.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

 

13

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Spektral parametrli ikinci tərtib elliptik tip diferensial-operator tənlikləri üçün sərhəd şərtlərinə spektral parametr və qeyri-məhdud operator daxil olduqda sərhəd məsələlərinin həll olunması və onların spektral xassələrinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. " Solvability of boundary value problem for second order elliptic differential-operator equation with spectral parameter in the equation and boundary conditions." Proc.of IMM of NASA.- 2010.- vol.33.- p.3-26.
  2. " Фредгольмовость краевых задач для эллиптического дифференциально- операторного уравнения четвёртого порядка с операторными граничными условиями." Мат.конф., посвящ. 100- летнему юбилею акад.З.И. Халилова/Баку- 2011.- с.25-27.
  3. " Asymptotic behavior of eigen values of a boundaru  value problem for Laplace equation." Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.sci.-2011.-vol. XXXI, № 1. Math. & Mech.-p.3.
  4. " A boundary value problem for a second order elliptic   differential-operator with a spectral parameter in both the equation and boundary conditions." Proc.of IMM. of NAS.of Azerb.-2011. vol. XXXIV (XLII).-p.3.
  5. "A boundary value problem for second order elliptic differential- operator equations with a spectral parameter and discontinuous coefficient." Proc.of  IMM of NAS of Azerb.-2012,vol.XXXVII (XLV).-p.3-20.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ü. Hacıyev 34
Vəzifəsi dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6751659 
Ev tel. (+994 12) 5686462 
Faks  
Elektron poçtu aliyevbanhram@yandex.ru