Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayev Arzu Məlik-Baxış oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 28.11.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.01

Riyazi analiz

Dəyişənlərin sayı az olan funksiyaların kombinasiyası ilə ən yaxşı yaxınlaşma
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

2


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Lp fəzasında dəyişənlərinin sayı az olan funksiyaların kombinasiyaları ilə ən yaxşı yaxınlaşma məsələləri. Professor

M-B.Ə.Babayev tərəfindən ilk dəfə verilmiş dəqiq annulyator anlayışının köməyi ilə ən yaxşı yaxınlaşmanın qiymətləndiril- məsi. Həqiqi oblastda ridge funksiyalarla yaxınlaşma məsələləri.

Elmi əsərlərinin adları Finding the best approximation order bu the quasipolinomials in a mixed norm space, Trans. of NASA, 2006,v.XXYI, №7, p.33-40

On bilateral estimates of uniform approximation by the products of fewer number variables functions, Trans. Of NASA, 2007, v.XXVII, №7,p. 45-52

On formulas for mixed derivatives, Journal Mathematic sof Intern. Ecoenergy Academy, 2008, №6, p. 3-11

On properties of formulas for higher order derivative from superposition of functions, X Inter. Congress on Ecoenergi, Baku 2009, pp. 8-18

On relation between the norm and the quasinorm of the sumof polinomialsdependent on different variables, AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, t.XXXII, №1, Bakı-2012, səh. 25-30

Best approximation of Lipscthitz class function, AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, t.XXXIII, №1, Bakı-2013, səh. 9-12

Approximation of periodic functions of two variables bu trigonometric polinomials, AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, t.XXXIV, №1, Bakı-2014, səh. 21-28

Constructing extremal elements in approxima tion by sums of univariate functions, Proceedings of IMM, vol.41,№1,Baku-2015, pp.39-43

On the error of approximation by ridge functions with two fixed directions Tbilisi Mathematical Journal, 10(2), 2017, pp. 111-120

On the error error of approximation by radial basis functions with fixed centers AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, t. XXXIII,№1, Bakı-2018, səh. 22-29

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386217 
Mobil tel. (+994 51) 9351441
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu arzumb.babayev@gmail.com