Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Balayev Mehdi Qədim oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qusar ray., Hil kəndi 
Təvəllüdü 12.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.02

Diferensial tənliklər

Корректная разрешимость дифференциально-операторных уравнений произвольного порядка
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

 

6

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. “О задаче Коши для квазилинейного дифференциального операторного уравнения второго порядка в банаховом пространстве.” Мат.Междунар.Российско-Азерб. симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики» и VI Школы молодых учёных «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информати-ки».-Нальчик-Эльбрус, 2008.-с.40
  2. “On non-local solvability of non-linear differential operator equations of parabolic type in Banach space.” Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.& math.sci.- 2008.- vol.XXVIII, № 1. Math. & Mech.- p.33-42.
  3. “On unbounded polynomial operator and differential pencils.” Proc.of IMM of NASA.- 2009.- vol. XXXI(XXXIX).- p.11-22.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 30 ildir pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Vəzifəsi dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 7132467 
Ev tel. (+994 12) 5686532 
Faks  
Elektron poçtu m_balayev@yahoo.com