Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənova Tamilla Xavərən qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 14.02.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU,  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Исследование некоторых линейных операторов в весовых пространствах целых функций многих переменных

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

18
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Funksiyalar nəzəriyyəsi sahəsinin mütəxəssisidir. Çoxdəyişənli funksiyaların çəkili fəzalarında funksiyanın indikator diaqramı terminində Bernşteyn və Nikolski tipli çəkili bərabərsizliklər təyin etmişdir. Ümumiləşmiş çoxhədlilərdə analitik funksiyaların yaxınlaşmasını öyrənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Неравенства типа С.Н.Бернштейна в весовом пространстве целых функций многих переменных. Деп. в ВИНИТИ, Москва,1982, №200-82, 17с.

2. О весовых пространствах разных метрик для целых функций многих переменных Изв. АН Азерб. Респ., сер. физ.-тех. и мат. наук, 1984, т.5, №1, с.13-16.

3. Исследование некоторых линейных операторов в весовых пространствах целых функций многих переменных. Автореферат канд. дисс. Баку 1991, 16с.

4. О граничных свойствах сопряженных классов обобщенных аналитических функций. Труды ИММ НАН Аз., 1995, Баку, т.II, с.165-169 (совм. Мусаев К.М.)

5. О некоторых граничных свойствах обобщенных аналитических функций. Известия НАН Азерб., 1996, т.XVII, №1-3, с.142-148. (совм. Мусаев К.М.)

6. Approximation by two dimensional Bernstein-Chlodowshy polynomials in triangle with mobile boundary. Trans. of NASA, 2000 Baku, v.XX, №4, p.47-51 (with Gadjieva E.A.)

7. On some boundary properties of generalized analytic functions Trans. of NASA, 2001 Baku, v.XXI, №1, p.133-137(совм. Мусаев К.М.)

8. On some boundary properties of a Cauchy-Stilltues type integral in a class of generalized analytic functions. Trans. of  NASA, 2003, Baku, v.XXIII, №1, p.165-169 (совм. Мусаев К.М.

9. On uniform approximations of generalized analytic functions by generalized polynomials. Trans. of  NASA, 2004, Baku, v.XXIV, №7, p.155-160(совм. Мусаев К.М.)

10. On Lax-Milqram theorem. Дифф. уравн. и смежные проблемы. Труды межд. конф. 2008, Стерлитамак, т.II, 2008, с.48-51.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA RMİ Əsərləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin elmi katibi, doktorluq dissertasiya şurasının  elmi katibi,“Abstracts of Mathematics: selected topics” (F.Q.Maqsudov, R.Sədirxanov, T.S.Hacıyev 1991 317 s.) adlı kitabın texniki redaktorudur. 
Təltif və mükafatları 2002 - AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif olunub

2005 - Azərb. Resp. Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 5399192 
Mobil tel. (+994 50) 3559613 
Ev tel. (+994  12) 5105351 
Faks  
Elektron poçtu tamilla-togrul16@yahoo.com