Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İbadova İradə Arif qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu 
Təvəllüdü 06.10.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Elementləri mürəkkəb əlaqədə olan kütləvi xidmət sistemlərinin stoxastik analizi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33

 

3

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elementləri hərəkətdə olan mürəkkəb strukturlu kütləvi xidmət sistemlərinin öyrənilməsi üçün qapalı kontur üzrə bir-birini ötmədən diskret hərəkət edən hissəciklərin müxtəlif riyazi modelləri qurulmuş və hissəciklər arasındakı məsafədən asılı idarəetmə strategiyaları araşdırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.“O распределении расстояний между частицами в моделях движущихся частиц”// Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri Heydər Əliyevin anadan olmasınin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəl. Konfrans Bakı 2013,s.272-274.

2.“On effectivity of delays in queuing systems” //Proceedings of the Seventh İnternational Conference on Management Science and Engineering Management, Focused on Electrical and İnformation Technology (ICMSEM) Springer 2013,volume 2, pp.-773-786/ A.Hajiyev,F.Ahmadzada

3.“On asymptotic behavior of the mean value of the first passage time of the level by a random walk described by autoregression process of order one (AR(1))”// Trans. of NAS of Azerb., 2015, №1, v.XXXV, pp. 47-50/ Kh.A. Jafarova, V.A.Abdyrrahmanov

4. “On asymptotic behavior of the mean value of the first passage time of the level by a random walk described by autoregression process of order one AR(1)”// «Riyazi analiz, diferensial tənliklər və onların tətbiqləri» Azərbaycan-Türkiyə- Ukrayna Beynəl. Konfransın tezisləri Bakı 2015.s.81/ H. A. Jafarova,V. A.Abdurahmanov

5. “Choice of the movement parameters of particles on the circle “// «Riyazi analiz, diferensial tənliklər və onların tətbiqləri» Azərbaycan-Türkiyə- Ukrayna Beynəl. Konfransın tezisləri Bakı 2015,s.73

6. “On asymptotic behavior of the mean value of the family of the first exit time of random walk described by a nonlinear function of first order autoregression process “ // Trans. of NAS of Azerb., 2016, №1, v.XXXVI, pp. 134-138/ F.G.Ragimov,V.S.Xalilov

7. Об асимптотическом поведении семейства моментов первого достижения уровня случайным блужданием, описываемом процессом авторегрессии первого порядка // Əmir Həbibzadənin 100 –cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri”adlı respublika elmi konfransın materialları, Bakı 2016, s.188-189./ Ф.Г.Рагимов, А.Д.Фархадова

8. Об асимптотическом поведении среднего значения семейства моментов первого выхода случайного блуждания, описываемого нелинейной функцией от авторегрессионного процесса первого порядка // Əmir Həbibzadənin 100 –cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri”adlı respublika elmi konfransın materialları, Bakı 2016, s.81./ С.А. Алиев, Ф.Г.Рагимов

9. Central limit theorem for the family of the first passage time of the level by markov's random walk described by the first order autoregression process // Seventeenth international scientific mykhailo kravchuk conference, Kyiv — 2016. pp-23-25/ H.A. Jafarova, F.H. Ragimov

10. Limit theorems for the value of a random walk in moment of the first passage time beyond the level by the process described by a nonlinear function of autoregression process of order one ( ) // Seventeenth international scientific mykhailo kravchuk conference, Kyiv — 2016.pp-33-34/ F.H. Ragimov, A.D. Farhadova

11. Limit theorems for the random walk described by the autoregression process of order one//Proceedings of IAM, V.5, №1, 2016, pp.25-33 / F.H. Rahimov,A.D. Farkhadova

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100598 
Mobil tel. (+994 50) 4302655 
Ev tel. (+994 12) 4107038 
Faks  
Elektron poçtu ibadovairada@yandex.ru